Gå til leksikonoversigt

Wilhelm, 1785-1831, prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck

Personer

Wilhelm (Vilhelm), prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var far til Christian 9. Han var søn af hertug Frederik Carl Ludvig (1757-1816), der var preussisk og senere dansk general. 

I 1803  kom Wilhelm i dansk tjeneste, hvor han blev udnævnt til ritmester. Året efter ville han gerne i preussisk tjeneste, men den danske kronprins, den senere Frederik 6., sørgede for, at Wilhelms militære karriere fortsatte i den danske konges tjeneste, hovedsageligt med opgaver i Holsten. I 1809 var han indkvarteret på slottet Louisenlund hos landgrev Carl af Hessen-Kassel, hvor han blev forlovet og i 1810 gift med dennes datter, Louise Caroline af Hessen.

Ved faderens død i 1816 arvede Wilhelm titlen hertug af Holsten-Beck, og i 1825 fik han skænket Glückborg Slot med titel af hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og med den tilføjelse, at alle hans mandlige efterkommere skulle bære navn efter slottet. 

Wilhelm døde efter kort tids sygdom. Enkehertuginde Louise sad tilbage med parrets 10 børn hvoraf ingen var gift. Som formyndere for børnene indtrådte dels den danske konge, dels hertugindens fætter landgreve Vilhelm af Hessen.