Fra 2016 til 2020 udsender Trap Danmark et nyt værk om Danmark. Her kan man søge oplysninger om hvert eneste sted i kongeriget. Her er det Møn set fra luften.

Foto: Scanpix

Opdag Danmark med nyt storværk

ESSAY: Trap Danmarks nye storværk om Danmark, der udkommer fra 2016 til 2020, er en enestående mulighed for at lære sit eget land at kende. Godt med global horisont og lokal baggrund, mener Jørn Lund, der er bestyrelsesmedlem i Trap Danmark

Der er nok ikke mange under 50-60 år, der ved, hvad Trap Danmark er for noget. Nogle kan have hørt forældre og bedsteforældre tale med stor veneration om et værk, som indtil mindste detalje beskriver hvert eneste sogn i kongeriget. Den seneste, men ikke sidste udgave udsendtes da også i perioden 1953-1972.

Femteudgaven fra dengang er ikke en læsebog, men et opslagsværk med utallige relevante og i dag ofte irrelevante oplysninger. Se for eksempel, hvordan afsnittet om Hjørring by begynder:

"Hjørring by ligger i Hjørring købstadskommune med forstadsbebyggelser i Skt. Hans-Skt. Olai kom., begge i Vennebjerg hrd. (...) Fra H. er der 37 km ad jernbanen og 34 km ad landevejen til Frederikshavn, 21 km ad jernbanen og 23 km ad landevejen til Brønderslev, 50 km ad jernbanen og 48 km ad landevejen til Ålborg, 77 km ad jernbanen og 56 km ad landevejen til Skagen, 50 km ad jernbanen og 40 km ad landevejen til Sæby og 18 km ad jernbanen og ad landevejen til Hirtshals."

Senere oplyses det blandt meget andet, at den samlede længde af gader er på 46,7 km, og at det samlede areal af haver udgør 128 ha (hektar). Der er ligeledes grundige oplysninger om kirker og kirkeinventar; meget af det er ikke forældet.

Uanede søge- og illustrationsmuligheder

Nu har en ny redaktion under ledelse af professor, dr. agro. Niels Elers Koch og en bestyrelse med direktør Joachim Malling som formand stillet sig i spidsen for at udsende et nyt storværk om hele landet og hver kommune. Det sker fra 2016 til 2020 i en ajourført udgave med færre opremsninger og mere læseværdig tekst. Dertil kommer, at femteudgaven som en del af projektet er blevet digitaliseret og gjort langt bedre søgbar end bogudgaven.

Helheden er på 34 bind, men man kan også købe enkelte af bindene, for eksempel om sin egen region, eller en eller flere af 98 kommunebøger, som har ens særlige interesse.

Prisen er overkommelig for mange, bl.a. på grund af generøse bevillinger fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt G.E.C. Gads Fond. Uden den støtte og godt samarbejde med store statsinstitutioner, kommuner og mange andre var der ikke basis for en ny udgave med mange digitale herligheder.

Der bliver tale om både bogudgaver og digitale udgivelser, de sidstnævnte til fri afbenyttelse for alle interesserede. Geodata/GPS kan lokalisere brugeren og oplyse den pågældende om stedet, man befinder sig på eller vil opsøge. Man kan så indtaste, hvilke særlige interesser man har: natur, historie, kultur osv. og få de ønskede oplysninger på håndholdte digitale medier som fx smartphones. Systemet udvikles, så det kan tilpasse sig også fremtidens digitale muligheder.

Lad det være sagt, at jeg er formand for Trap Danmarks Faglige Råd og bestyrelsesmedlem i projektet, formodentlig på grund af min baggrund som chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi. Men jeg har ingen økonomisk fordel af salget, så læs ikke denne artikel som et reklamefremstød, men som en orientering fra en person, som er optaget af at formidle fagligt stof på dansk om det land, de fleste herhjemme er præget af, måske mere end de går og tænker på. De fleste af os har set verden åbne sig på dansk, vi kender dele af landskabet, og med årene vil man gerne vide mere.

Sluk kundskabstørsten

Som små børn er vores verden den nærmeste familie, siden udvides den med flere familiemedlemmer, bedsteforældre og kammerater. Og vi tror ofte, at sådan er verden. Når vi bliver lidt ældre, kan vi blive interesserede i "gamle dage", i første omgang et stort umøbleret rum, ofte etableret af familiehistorien, uden klare afgrænsninger med hensyn til tid og sted. I skolen lærer vi så om livsvilkår i tidligere tider, om historiske begivenheder, om andre lande osv.

Men mange får også lyst til at gå lidt mere i dybden om den fortid og kultur, som er en del af deres forudsætninger. Rent konkret i dybden gik jeg i 10-12-årsalderen rundt som amatørarkæolog og fik foretræde for selveste Olaf Olsen, professor i Aarhus (dengang Århus), og jeg læste senere, da jeg var flyttet fra byen, Grenaa Bys Historie på 2793 sider af Carl Svenstrup.

Da jeg som 21-årig giftede mig i slutningen af tresserne, var et af vores første værkkøb Gyldendals Egnsbeskrivelse i 12 bind. Vi fik det til favørpris, 36 kr. pr. bind. De har fulgt os i mange år og rummer værdifulde tekster. Det om Nordjylland er slidt mest; for der opførte vi et fritidshus.

Hver spån du finder i Danmarks jord

Vi ved også, at mindre lokaliteter har stor interesse for mange. En bog om Møn er udsendt i flere tusinde eksemplarer, det samme er bøger om gader som Jægersborg Alle og Lyngby Hovedgade. Vi kan sagtens glæde os over de nye muligheder for en mere global horisont og samtidig have behov for at kende vores egen lokale baggrund. Vi skal jo også bidrage med det særlige, vi har i bagagen og ikke bare ende som en anonym enhed i vores mangfoldige verden. Måske har man særlige behov for at kende mere til sin oprindelige lokale baggrund, hvis man bor uden for landet eller i et grænseområde.

Ingen har sagt det bedre end Johannes V. Jensen, her med let moderniseret stavning.

Hvad hånden former er åndens spor. / Med flint har oldbonden tømret, kriget. / Hver spån, du finder i Danmarks jord, / er sjæl af dem, der har bygget riget. / Vil selv du fatte / dit væsens rod, / skøn på de skatte, / de efterlod!

Måske vil mange over 50 foretrække at læse om stederne i sofahjørnet, mens flere unge vil foretrække de nye medier, som også giver muligheder for at lytte til lokale dialekter og nyere egnspræget sprog, studere billeder af Danmark set fra luften og udnytte de digitale herligheder, vi har fået adgang til ved velvilligt samarbejde med Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Rigsarkivet m.fl.

Når projektet lever op til forventningerne, vil Danmark være verdens grundigst kortlagte land – uden nogen form for selvtilstrækkelighed, men med en erkendelse af, at verden ser ud, som den gør, afhængigt af hvorfra man ser den.

Læs mere på www.trapdanmark.dk