Knud-Erik Therkelsen er generalsekretær i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Skuffende melding fra EU om Europas mindretal

Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen, er skuffet over EU-Kommissionens afvisning af borgerinitiativet Minority Safepack, skriver han i en kommentar. 

Der synes at være tre ideer til, hvordan globaliseringen skal udvikles. En amerikansk, der styres af markedet og fører til amerikanisering, en kinesisk, der styres af det kommunistiske parti i Kina, og hvor systemet kommer før al menneskelighed, og så en mindre effektiv europæisk ide, der stædigt forsøger at fastholde demokratiet både lokalt, nationalt og overnationalt. Alle tre ideer har vanskeligheder, fordi de ikke håndterer det grundvilkår særligt fornuftigt, at vi er forskellige og dog nødt til at være fælles.

Denne sammenhæng håndteres heller ikke konstruktivt af EU-Kommissionen, der 14. januar afviste de ni forslag, som var fremsat af det europæiske borgerinitiativ Minority Safepack. Initiativet havde til formål at forpligte EU-Kommissionen til at tage lovinitiativer til beskyttelse af de europæiske mindretal, som udgør 10-12 procent af EU’s ca. 450 millioner borgere.

En sætning går igen ni gange i EU-kommissionens svar: “På baggrund af ovenstående finder Kommissionen ikke, at der er behov for yderligere retsakter”. Det er magtens sprog, formuleret af bureaukrater, der ikke står til ansvar over for befolkningerne, og som uden at blinke for femte gang i træk tilsidesætter et europæisk borgerinitiativ, 1,1 millioner underskrifter, resolutioner og breve fra regeringer, parlamenter og civilsamfund. I stedet for at komme tættere på borgerne ignorerer EU-Kommissionen konstant forslag fra borgerne og underbygger det synspunkt, at Europa er præget af et demokratisk underskud af dimensioner.

  • Hvad er Minority Safepack?

    Det europæiske borgerinitiativ MSPI

    Minority Safepack Initiative (MSPI) er et europæisk borgerinitiativ, der indeholder ni forslag, der skal sikre den sproglige og kulturelle mangfoldighed blandt Europas mindretal på områder som kultur, uddannelse, medinddragelse, lighed med mere. MSPI blev en realitet i 2018, da 1,1 million europæere havde skrevet under på, at de ønsker bedre rettigheder for mindretal i Europa. I Danmark var blandt andet Grænseforeningen med til at indsamle 11.736 underskrifter. Den 10. januar 2020 blev underskrifterne afleveret til EU-Kommissionen, og den 15. oktober 2020 var borgerinitiativet til debat i EU-Parlamentet, der endte med at erklære sin støtte. Den Tyske Forbundsdag har støttet initiativet og det samme har bl.a. det hollandske parlament. Den 14. januar udsendte EU-Kommissionen en meddelelse på 22 sider om Minority SafePack, hvor man afviser yderligere lovgivning på EU-området fra EU-Kommissionens side.

Kommissionens argumentation mod de konkrete forslag er, at man allerede har vedtaget de foreslåede målsætninger, at man allerede har taget de nødvendig initiativer, at der allerede er programmer, som imødekommer forslagene. Kommissionen er fuldstændig blind for, at borgerne og civilsamfundet tog dette initiativ, fordi virkeligheden er helt anderledes end den virkelighed, som forsøges tegnet i EU-erklæringer og -målsætninger. 

“Kommissionens stillingtagen er intet andet end et nedladende skulderklap”, siger den dybt skuffede præsident for den europæiske mindretalsorganisation FUEN Loránt Vincze, der også beklager, at den endelige beslutning ikke blev taget af valgte repræsentanter, men af bureaukrater. Han slutter sin pressemeddelelse med ordene: “Vi ved, at vi har ret, vi ønsker det bedste for vores mindretalssamfund, vi ønsker det bedste for medlemsstaterne, og vi ønsker det bedste for Europa.”

Også Grænseforeningens medlemmer havde engageret sig i initiativet og i et tæt samarbejde med især det tyske mindretal i Sønderjylland sikret, at der i Danmark blev samlet tilstrækkelig mange underskrifter. At EU, der nok taler om mangfoldighed som en fælles værdi, ikke langt stærkere anerkender og støtter de mindretal og den mangfoldighed, der findes i de enkelte nationalstater, er skuffende. 

Læs også: EU-Kommissionen afviste Europas mindretal