Det nye undervisningsmateriale om grænselandet kan frit downloades på www.kulturakademi.dk/ graenseland eller bestilles hos Grænseforeningen.

Foto: Grænseforeningen

Nyt undervisningsmateriale om grænselandet på både tysk og dansk

Tyske og danske elever på ungdomsuddannelserne kan blive klogere på grænselandet på både tysk og dansk ved hjælp af et nyt tosproget undervisningshæfte og tysk undervisningssite, som Grænseforeningen har udviklet i samarbejde med Universitetet i Kiel og Region Sønderjylland-Schleswig

Man har i nogen tid kunnet finde undervisningsmateriale om grænselandet på tysk, men det har udelukkende været henvendt til grundskolen. Nu er der rådet bod på dette med nyt undervisningsmateriale, der er henvendt til både tyske og danske elever på ungdomsuddannelserne. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Grænseforeningen, Universitetet i Kiel og Region Sønderjylland-Schleswig.

“Formålet har været at gøre undervisningsmaterialet om grænselandet tilgængeligt for både danske og tyske elever på ungdomsuddannelserne. Det synes vi er passende forud for 100-året for Genforeningen”, siger Niells Schou, der er seniorprojektmedarbejder i Grænseforeningen og tidligere gymnasielærer. Han har udarbejdet det nye undervisningsmateriale sammen med Gunvor Vestergaard, pædagogisk konsulent i Grænseforeningen, og Milena Liv Jacobsen, videnskabelig medarbejder på Universitetet i Kiel.

Det tosprogede undervisningshæfte Sameksistens i grænselandet/Gemeinsames Leben im Grenzgebiet og det tyske site ImGrenzgebiet.de, der har en dansk pendant ietGrænseland.dk, som har eksisteret siden 2015, dækker perioden 1920-2020 og er tænkt til anvendelse i historie og samfundsfag både nord og syd for grænsen og til tysk på de danske gymnasier.

“Hæftet giver stof til et samlet undervisningsforløb på ca. 10 lektioner, som man kan supplere med opgaver fra ImGrenzgebiet.de eller IetGrænseland.dk. Opgaverne passer til læringsmålene i de fag (mål for undervisningen, der fastsættes af Undervisningsministeriet og sætter elevernes læringsudbytte i centrum, red.), og de er både specifikt rettet mod grænselandet og perspektiverende, når det gælder aktuelle emner som identitet, nationalisme og populisme. Man kan selvfølgelig også trække enkelte opgaver ud. Selv ville jeg have været lykkelig, hvis jeg var stødt på et sådant materiale, da jeg var gymnasielærer”, siger Niells Schou, der har været gymnasielærer i historie og idræt i næsten 40 år.

Idéen til at udarbejde tysksproget undervisningsmateriale om grænselandet opstod for et par år siden, forklarer Niells Schou.

“Der fandtes lidt spredt materiale i forvejen. F.eks. har det tyske mindretal udviklet materialer på tysk. Men det fortæller primært mindretallets historie. Vores ambition var at udvikle noget, som alle i Danmark og Slesvig-Holsten kan bruge. Det synes jeg, vi er lykkedes rigtig godt med, og jeg har allerede fået positive tilbagemeldinger fra undervisere, der har fået vores hæfte”, siger Niells Schou.

Det tyske site ImGrenzgebiet.de blev sammen med undervisningshæftet Sameksistens i grænselandet/Gemeinsames Leben im Grenzgebiet præsenteret den 28. marts på en dansk-tysk konference i Padborg.

Sitet ImGrenzgebiet.de og undervisningshæftet Sameksistens i grænselandet/Gemeinsames Leben im Grenzgebiet støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, de regionale partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC Syddanmark, Kulturregion Vadehavet, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Undervisningshæftet Sameksistens i grænselandet/Gemeinsames Leben im Grenzgebiet kan frit downloades på www.kulturakademi.dk/graenseland eller bestilles hos Grænseforeningen.