Magasinet Grænsen har spurgt fire personer, hvad Dannebrog betyder for dem

Foto: Wikimedia Commons

Hvad betyder Dannebrog for dig?

Dannebrog 800 år

Magasinet Grænsen har spurgt en række personer om deres forhold til Dannebrog. Læs deres svar her.

Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, bor i Albertslund

Mattias Tesfaye tror også, at Dannebrog i fremtiden vil være et stærkt og letgenkendeligt symbol på nationalt fællesskab.

Foto: Socialdemokratiet

Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, bor i Albertslund

Jeg forbinder Dannebrog med fest og farver, fødselsdag og fodbold. Og så er Dannebrog noget, vi som danskere har til fælles, og som ikke ejes af en bestemt landsdel, et parti eller en religion. Det er tydeligt i Albertslund, hvor jeg bor, og hvor der bor mange med muslimsk baggrund. Når mine børn er inviteret til fødselsdag hos kammeraterne, er der dannebrogsflag på lagkagen, uanset om der hænger koranvers på væggen og spises halalkød."

"Personligt bruger jeg Dannebrog til fødselsdage, hvor vi har små flag på bordet og i kagen. Og vi har også planer om at anskaffe en flagstang til vores sommerhus. For mig er der ikke noget negativt at sige om Dannebrog. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi har fokus på og taler om det, der binder os sammen på tværs af forskelle, så vi ikke vokser op i kulturelle bobler. Og Dannebrog er bare et godt udgangspunkt, når vi skal diskutere det, vi har til fælles."

"Jeg tror, at Dannebrog også fremover vil være et stærkt og letgenkendeligt symbol på nationalt fællesskab. For sprog, kultur og nationale symboler har fremtiden for sig i en globaliseret verden, hvor jeg mener, man skal kende sit eget nationale udgangspunkt for at kunne have internationalt udsyn og være åben over for andre. Det er for mig at se også lektien fra det dansk-tyske grænseland: Jo mere man er bevidst om sit eget nationale ståsted, jo nemmere har man ved at acceptere andres ståsted, og jo nemmere har man ved at acceptere mindretal.”

Annette Neumann, medlem af Danmarks-Samfundets landsledelse og formand for Danmarks-Samfundet, Lokalforening Sydslesvig, der blev grundlagt i 2017. Bosat i Store Vi ved Flensborg

Annette Neumann er overbevist om, at kærligheden til Dannebrog også vil fylde meget i fremtiden.

Foto: SSF

Annette Neumann, medlem af Danmarks-Samfundets landsledelse og formand for Danmarks-Samfundet, Lokalforening Sydslesvig, der blev grundlagt i 2017. Bosat i Store Vi ved Flensborg

”For mig betyder Dannebrog fællesskab, identitet og tryghed. Da jeg er en del af det danske mindretal i Sydslesvig, vækker Dannebrog på en måde en hjemmefølelse i mig. Jeg bliver bare glad, når jeg ser flagets rød-hvide farver. Det tyske flag siger mig til gengæld ikke så meget. Vi har dog et slesvig-holstensk flag, men det har vi endnu aldrig brugt."

"For min skyld måtte Dannebrog gerne være over det hele. Jeg bruger det til mærkedage, fødselsdage og fester, hvor vi stiller en lille flagstang ud foran døren, pynter op med dannebrogsdug og små flag på bordet. Forleden havde en af mine tyske kollegaer i en af grænsebutikkerne fødselsdag, og han skulle da selvfølgelig også have en lagkage med dannebrogsflag. Den blev han meget glad for. Normalt hejser jeg også flaget ifølge den danske flagkalender."

"Jeg bliver ked af det, når Dannebrog bliver misbrugt. Det bliver det f.eks. ofte i reklamer, hvor flagets dimensioner og farver tit ikke stemmer, eller der bliver skrevet henover Dannebrog. Jeg synes også, at reglerne om, hvordan og hvornår Dannebrog hejses, tages ned og foldes sammen skal overholdes."

"Jeg er glad for bestyrelsesarbejdet i Danmarks-Samfundet (der har til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol, red.). Og mine bestyrelseskollegaer, der ofte har baggrund i forsvaret, er søde til at hjælpe mig med at holde styr på de forskellige ritualer, der findes i forbindelse med faneparader og andre arrangementer."

"Jeg er overbevist om, at kærligheden til Dannebrog også vil fylde meget i fremtiden. Jeg har lige været til åbningen af udstillingen ’Alle tiders Dannebrog’, og den titel minder jo om, at det både er alletiders flag og et flag for alle tider.”

Siegfried Matlok, fhv. chefredaktør for det tyske mindretals avis Der Nordschleswiger, Ridder af 1. grad af Dannebrog. Bosat i Aabenraa

Til runde fødselsdage i Siegfried Matloks familie er der altid tre flag på bordet - det tyske, det danske og EU-flaget.

Foto: Karin Riggelsen/Der Nordschleswiger

Siegfried Matlok, fhv. chefredaktør for det tyske mindretals avis Der Nordschleswiger, Ridder af 1. grad af Dannebrog. Bosat i Aabenraa

”Da jeg tilhører det tyske mindretal, betragter jeg ikke Dannebrog som værende mit flag. Men jeg har stor respekt for Dannebrog, og jeg er meget stolt af min Dannebrogorden. Jeg synes, det er et meget smukt flag. Og jeg har altid beundret danskerne for, hvor meget de holder af deres flag og bruger det som symbol på nationalt sammenhold. Dog bryder jeg mig ikke om den aktuelle ekstremisme i dansk politik, hvor Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs bruger Dannebrog til at udgrænse andre. Det gør ondt at se, men det er jo danskernes egen beslutning."

"Selv bruger jeg stort set ikke Dannebrog, men til runde fødselsdage og andre særlige mærkedage har vi i min familie altid sat tre flag på bordet: Det tyske flag, EU’s flag og Dannebrog. Jeg har en del dansk familie, og på den måde er alle inkluderet. Selvom jeg nok aldrig selv ville anskaffe mig en flagstang, glæder jeg mig over, at det tyske flag Schwarz-Rot-Gold siden VM i fodbold i 2006 (der blev afholdt i Tyskland, red.) også er blevet et samlende symbol, som det er legitimt at slutte op om. Det tror jeg vi til dels kan takke de danske roligans forhold til Dannebrog for. Derfor ville det for mig at se også være nærliggende at lempe lidt på de danske flagregler og give det tyske mindretal lidt nemmere lov til at bruge det tyske flag ved festlige lejligheder (det er i Danmark med få undtagelser ikke tilladt uden tilladelse at flage med andre nationalflag end det danske, red.)."

"Dannebrog er kommet for at blive. Siden flaget ifølge legenden faldt fra himlen under slaget ved Tallinn, har det især fået sit gennembrud i krige. Jeg håber, at Dannebrog kun vil veje i fredstid i fremtiden - og efter fodboldsejre, men ikke mod Tyskland.”

Shabnam Azizi, jordemoderstuderende og kulturmødeambassadør i Grænseforeningen, kom til Danmark som femårig med sin familie fra Afghanistan. Bosat i Aalborg og Viborg

For Shabnam Azizi symboliserer Dannebrog danskhed

Foto: Privatfoto

Shabnam Azizi, jordemoderstuderende og kulturmødeambassadør i Grænseforeningen, kom til Danmark som femårig med sin familie fra Afghanistan. Bosat i Aalborg og Viborg

”Mit første møde med Danmark var mødet med Dannebrog. For mig symboliserer Dannebrog danskhed, og det har altid været der til at markere særlige begivenheder: min første skoledag, fødselsdage og andre festlige lejligheder. For min familie blev Dannebrog hurtigt et symbol på fællesskab og glæde."

"Vi har et lille bordflag derhjemme, som vi tager frem, når vi fejrer noget. Vi har også et afghansk flag, som for mig symboliserer alt det, mine forældre kom med og har givet videre til mig. Det flag bruger vi dog ikke til fester på samme måde som det danske."

"I min opvækst er mit forhold til Dannebrog dog også blevet udfordret. Jeg kan særligt huske en historietime på gymnasiet, som handlede om danskhed og Dannebrog. Dér følte jeg, at jeg pludselig blev mødt med et krav om at tage stilling: Er jeg dansk eller er jeg afghansk? Det var ret stort at skulle forholde sig til, og det vækkede splittede følelser i mig. Sidenhen er jeg kommet frem til, at jeg er både dansk og afghansk. For det ene udelukker ikke det andet."

"Jeg tror, at Dannebrog også fremover vil spille en stor rolle for os danskere. For rigtig mange er det nok det stærkeste symbol på danskhed. Det er så nemt at have et flag, men så svært at samle folk. Så jeg håber, Dannebrog også i fremtiden vil stå for fællesskab, fest og glæde.”