Man må gerne flage på halv stang for sit afdøde kæledyr, så længe man respekterer flaget. Det oplyser Danmarks-Samfundet.

Illustration: Morten Voight

Må man flage på halv stang, når hunden er død?

Dannebrog 800 år

Hvordan hejser man flaget på halv stang, når bedstemor er død? Henvendelser, der drejer sig om Dannebrogs brug i forbindelse med dødsfald, er tilbagevendende, når danskerne ringer til Danmark-Samfundet, hvilket sker flere gange om dagen.

Danmarks-Samfundet, der blev stiftet i 1908 og i dag arbejder for at hævde Dannebrog som nationalt symbol begynder altid med at forklare, at der ikke findes en flaglov i Danmark, men derimod en række forskellige forskrifter. Dertil er der gennem århundreder opstået en vis praksis, som kaldes flagregler. Ifølge disse flagregler flages der på halv stang i Danmark for at udtrykke sorg: Forinden skal flaget først kortvarigt hejses til tops, og det samme gælder ved såkaldt nedhaling fra halv stang.

Danmarks-Samfundet oplyser, at der kommer flere og flere henvendelser fra borgere, der vil vide, om de må hejse flaget på halv, når hunden eller kanariefuglen er død. I Danmarks-Samfundet anser man den slags henvendelser for at være udtryk for en naturlig udvikling, fordi flere og flere danskere har et nært forhold til deres kæledyr. Rådet lyder, at man sagtens kan flage på halv stang for at udtrykke sorg over dødsfald af dyr, så længe man samtidig udviser respekt for flaget. Respekt for flaget betyder bl.a., at flaget ikke må røre jorden og ikke må være hejst om natten, med mindre flaget er belyst.

Kilde: Danmarks-Samfundet