Skal det tyske mindretal have lov til at flage med det tyske flag?

Skal det tyske mindretal have lov til at flage med det tyske flag?

Dannebrog 800 år

Det danske mindretal i Sydslesvig har ret til at flage med Dannebrog i Tyskland. Men det tyske mindretal i Sønderjylland skal søge politiet om tilladelse for at flage med det tyske flag i Danmark. Skal de danske flagregler lempes? Det spørgsmål har magasinet Grænsen stillet to medlemmer af Folketingets Sydslesvigudvalg.

Ifølge Christian Juhl (EL) skal man holde lov til at flage med det nationalflag, man har glæde ved, uanset om man er tysker, thailænder eller vietnameser.

Ifølge Christian Juhl (EL) skal man holde lov til at flage med det nationalflag, man har glæde ved, uanset om man er tysker, thailænder eller vietnameser.

Foto: Folketinget

Christian Juhl, MF for Enhedslisten, medlem af Sydslesvigudvalget

JA. Selvfølgelig skal det tyske mindretal have lov til at flage med det tyske flag i Danmark. Jeg var faktisk ikke klar over, at man i Danmark ikke frit må flage med andre nationalflag end det danske. Det synes jeg er forkert. For det er da forrykt, at firmaer og organisationer må flage offentligt med alle mulige flag, mens vi forbyder vores mindretal at bruge deres flag. Uanset om man er tysker, thailænder eller vietnameser, så synes jeg man skal have lov til at flage med det nationalflag, man har glæde ved."

"Det går ikke noget af Danmark og danskheden ved, at vi giver andre lov til at udtrykke deres nationalfølelse. Jeg har det grundprincip, at mindretal skal kunne føle sig hjemme i flertalssamfundet. Det gælder selvfølgelig i allerhøjeste grad i det dansk-tyske grænseland. Og ligesom man kan opleve Flensborg dækket i rød-hvide faner til De danske Årsmøder i Sydslesvig (der afholdes af det danske mindretal en weekend i maj eller juni for at markere tilhørsforholdet til Danmark, red.), så skal det tyske mindretal også have lov til at hejse det tyske flag uden først at spørge politiet om lov.”

Martin Henriksen (DF) mener, at det er fint med flagregler, der siger, at man i Danmark kun må flage med Dannebrog

Martin Henriksen (DF) mener, at det er fint med flagregler, der siger, at man i Danmark kun må flage med Dannebrog.

Foto: Folketinget

Martin Henriksen, MF for Dansk Folkeparti, medlem af Sydslesvigudvalget

”NEJ. Vi skal ikke give det tyske mindretal lov til at flage med det tyske flag i Danmark. Jeg synes, det er meget fint, at vi har regler, der siger, at i Danmark flager man med Dannebrog. Jeg synes endda, at man godt kunne stramme reglerne op, så man også skal spørge om lov for at flage med EU-flaget, FN-flaget og de nordiske landes flag. De nordiske flag skal dog have forrang for andre flag som det tyrkiske, det amerikanske og det tyske. Rigsfællesskabets flag (det grønlandske og det færøske flag, red.) skal man selvfølgelig fortsat frit kunne flage med. Der går noget af Danmark og af danskheden, når man kører gennem Danmark og ser en masse andre flag på flagstængerne end Dannebrog."

"Til gengæld synes jeg, det er skønt, når der flages med danske flag i Flensborg og resten af Sydslesvig. Nogle vil sige, det er dobbeltmoralsk, når jeg ikke vil lade det tyske mindretal flage med det tyske flag. Men det er nu engang min opgave at kæmpe for danskheden i Sydslesvig og i Danmark. Og desuden kan det tyske mindretal jo søge om tilladelse til at flage med det tyske flag, og den skal de da også have til særlige lejligheder. Men jeg synes ikke, politiet skal være for rundhåndet.”​​​​​​