Dansk mindretals spidskandidat til forbundsdagsvalget: “Grænselandet bliver forfordelt"

Foto: SSW

Stefan Seidler: “Grænselandet bliver forfordelt"

Der skal større national bevågenhed på det dansk-tyske grænseland som sammenhængende region. Det mener 41-årige Stefan Seidler, der er nyudnævnt spidskandidat for det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) til det tyske forbundsdagsvalg den 26. september.

Jeg har nok altid turdet kæfte op og sige min mening.”

Stefan Seidler bliver for første gang lidt stille i telefonen, idet han prøver at huske tilbage til, hvornår hans politiske interesse blev vakt, der allerede som ung fik ham til at engagere sig i ungdomspolitik og nu har fået ham til at stille op som spidskandidat til det kommende tyske valg til Forbundsdagen den 26. september for det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

“Jeg kommer fra et politisk interesseret hjem. Så når jeg som barn endelig fik lov til at blive længe oppe, var det for at se Tagesschau og TV Avisen, og på den måde fik jeg et indblik i, hvad der rørte sig i både Danmark og Tyskland”, siger Stefan Seidler, der første gang engagerede sig politisk som elevrådsformand i 5.-6.-klasse på den danske Oksevejens Skole i Flensborg.

En livsopgave

Denne dag i maj, hvor magasinet Grænsen har sat ham stævne til et interview, har Stefan Seidler netop vundet afstemningen om at blive SSW’s spidskandidat på partiets ekstraordinære landsmøde 8. maj. Og han lægger ikke skjul på, at han er glad for at have fået sit partis opbakning. For som han siger, så er han et barn af grænselandet. Opvokset i Flensborg med en dansk mor fra Aabenraa og en far med rødder i det danske mindretal har han hele sit liv helt naturligt bevæget sig mellem Danmark og Tyskland. Og også i arbejdslivet har det dansk-tyske stået i centrum. Både i Region Syddanmark og i delstatsregeringen i Kiel har han på embedsmandsniveau været ansvarlig for det dansk-tyske samarbejde på regionalt niveau.

 • Info: Stefan Seidler

  Stefan Seidler, født 1979 i Flensborg. Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Tidligere landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforenings ungdomsparti, tidligere chefkonsulent for internationalt og grænseoverskridende samarbejde, Region Syddanmark. Siden 2014 leder for nordiske anliggender i den slesvig-holstenske delstatsregering. Stefan Seidler blev den 8. maj valgt som SSW’s kandidat til det tyske valg til Forbundsdagen i Berlin foran 40-årige Sybilla Nitsch og 21-årige Maylis Roßberg.

“Måske lyder det lidt højstemt, men jeg ser det som en livsopgave at arbejde for at få det dansk-tyske grænseland til at hænge endnu bedre sammen og få området til at blomstre på begge sider af grænsen”, siger Stefan Seidler og nævner et projekt, hvor danske lærlinge på erhvervsuddannelserne, der ikke kan finde praktikpladser i Danmark, kan komme til tyske virksomheder, der efterlyser praktikanter som et godt eksempel på, hvordan det grænseoverskridende samarbejde fungerer bedst.

“Her løser vi helt konkrete udfordringer på begge sider af grænsen og giver samtidig vores unge en både dansk og tysk uddannelse og en kulturel og sproglig ballast. Det er sådan, det grænseoverskridende samarbejde skal tænkes. Og det er også en af grundene til, at jeg gerne vil i Forbundsdagen. For mange af de retslige og godkendelsesmæssige problemer, vi oplever, kan kun løses på nationalt niveau”, siger Stefan Seidler.

 • Info: Stefan Seidler om sine mærkesager

  Mindretalsrettigheder: “I Slesvig-Holsten har SSW gennem årene ført en utrolig vellykket mindretalspolitik. I dag er mindretallenes rettigheder skrevet ind i delstatsforfatningen. Nu skal vi have bragt mindretallene på dagsordenen i Berlin og i sidste ende ind i den tyske grundlov.”

  Regional udvikling: “Nordtyskland bliver forfordelt, når størstedelen af de offentlige investeringer fra Berlin går sydpå. Den aktuelle trafikplan støtter for eksempel kun 22 initiativer i Slesvig-Holsten og hele 325 i Bayern. Det skal vi have ændret, og vi skal have mere fokus på det grænseoverskridende samarbejde.”  

  Nordiske løsningsmodeller: “Danmark er længere fremme med digitalisering. I Tyskland halter det med den digitale undervisning under corona, og testresultater sendes stadig med fax. Også på klimaområdet kan Tyskland lære af Danmark.”

Grænselandet som hjemstavn

Selvom Stefan Seidlers hjerte banker for grænselandet, trak det ham alligevel væk. I 2001 flyttede han til Aarhus for at studere statskundskab. Og da han kort derefter mødte sin kommende hustru, Marianne Madsen, med hvem han i dag har to døtre på henholdsvis 12 og 14 år, ville både hjertet og praktikken, at han ikke flyttede tilbage til Flensborg; Marianne Madsen fik ansættelse som gymnasielærer i Vejle, og det er her, familien bor i dag.

Stefan Seidler, der siden oktober 2020 officielt har adresse i Flensborg, ser dog ikke nogen modsætning i at stille op til Forbundsdagen for det danske mindretal og samtidig have sit private liv nord for Kongeåen.

 • Info: SSW i Forbundsdagen

  Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) stiller op til forbundsdagsvalget i Tyskland den 26. september 2021 for første gang i knap 70 år med Stefan Seidler som kandidat. I 1949-1953 havde SSW med Hermann Clausen for første og eneste gang repræsentation i Forbundsdagen, der dengang lå i Bonn. SSW skal opnå omkring 50-55.000 stemmer for at sikre sig et mandat i Forbundsdagen.

“Vi lever i en tid, hvor det er helt normalt at køre lange afstande for at komme på arbejde. Det har jeg også gjort i mine efterhånden syv år som embedsmand i Kiel, og jeg nyder faktisk at komme hjem i weekenden, hvor jeg virkelig har tid og kan lade op sammen med familien. Desuden ser jeg ikke grænselandet som et snævert defineret område. For mig hører det sydlige Danmark og det nordlige Tyskland sammen, socioøkonomisk og kulturelt. Og jeg vil gerne slå et slag for, at det også bliver opfattet sådan på nationalt plan”, siger han og slutter:

“I dag er det desværre sådan, at grænselandet bliver forfordelt. Når der kommer offentlige investeringer fra Berlin, hedder det, at de ikke må støtte samarbejde mellem tyske og danske virksomheder, universiteter m.m., da de skal bruges udelukkende i Tyskland. Men det er jo helt hul i hovedet, når det er i det grænseoverskridende samarbejde, regionens største udviklingspotentiale ligger.”