“Vi skal ikke give dem penge, vi skal give dem elever – så kommer pengene sgu af sig selv”, sagde daværende formand for Grænseforeningen Finn Slumstrup (1941-2018) på et møde om Rødding Højskoles krise, som bl.a. også generalsekretær Knud-Erik Therkelsen deltog i, skriver Erik Lindsø.

Foto: Michell Smedegaard Boysen (fra bogen)

"Vi placerede porten til Danmark i Rødding"

Ny bog fortæller i anledning af Rødding Højskoles 175-års jubilæum om, hvordan højskolen for 13 år siden blev reddet fra fallit. Grænseforeningen spillede en helt central rolle. Magasinet Grænsen bringer uddrag fra bogen

Det er i 2005, at krisen på Rødding Højskole virkelig begynder at gøre ondt, og højskolens kurs mest af alt er sat mod konkurs. Det er samme år, som Finn Slumstrup (1941-2018) bliver formand for Grænseforeningen. Foreningens generalsekretær hedder Knud-Erik Therkelsen […]. Begge er de optaget af krisen på Rødding Højskole – både fordi højskolen ligger i grænselandet – og hermed på Grænseforeningens arbejdsmark – og fordi de begge har kærlighed til højskolen, og derfor har svært ved at acceptere, at verdens ældste højskole skal lukke […].

Knud-Erik Therkelsen fortæller:

“I bilen på vej hjem (fra et møde i Aktivitetshuset i Flensborg i 2007 om, hvad man kan gøre for udsatte unge i det danske mindretal, red.) sidder jeg og tænker over, hvordan vi bedst kan gøre noget for denne gruppe af svage unge sydslesvigere. Samtidig har jeg også Rødding Højskoles situation meget present – hvor kritisk den er – at skolen måske lukker. Tanken slår mig: Tænk, hvis disse unge arbejdsløse sydslesvigere via et højskoleophold, kunne blive hjulpet videre til et job nord for grænsen, hvor der er mangel på arbejdskraft. Jeg ved jo, at hvis der er noget, højskolen kan, så er det at give unge mennesker selvtillid. Og hvis der er noget, disse unge sydslesvigere uden uddannelse og ofte arbejdsløse virkelig mangler, så er det selvtillid.”

Allerede inden Knud-Erik Therkelsen har nået den fynske motorvej, har han ringet til sin formand Finn Slumstrup, der, som han siger, “med det samme er helt vild med idéen”. Da Knud-Erik Therkelsen stiger ud af bilen i København, har de to udviklet de første tanker til et projekt, der kommer til at hedde “Porten til Danmark”.

“Porten til Danmark” og samarbejdet med Grænseforeningen er mere end noget andet med til at genstarte de lange kurser på Rødding Højskole.

Fra tanke til handling på rekordtid

Fra idéen bliver født over en kop kaffe i Flensborg, til ministeriet (undervisningsministeriet, red.) har bevilget penge til projektet (630.000 kr., der blev bevilliget 19. oktober 2007, red.), og de første 19 sydslesvigere starter på Rødding Højskole, går der mindre end tre måneder […].

Undervisningsinspektør Jesper Moesbøl, der som embedsmand tog sig af ansøgningen, kalder det “en uhørt kort behandlingstid i et ministerium.”

Knud-Erik Therkelsen har denne forklaring:

“Det er mit indtryk, at det her var en idé, der passede lige ind i Bertels (Bertel Haarder (V), red.) dagsorden. Han kunne ikke sidde der som undervisningsminister og passivt se til, at Rødding Højskole skulle lukke. Han vidste jo, som alle vi andre, at redningen var en hastesag. På den anden side kunne han heller ikke komme med et særskilt milliontilskud og give Rødding Højskole særbehandling – sådan spiller klaveret jo ikke. Og da kom det her projekt, hvor civilsamfundet og staten går sammen om at finde en fornuftig løsning, som det, der skulle til.” […]

Forlist mellem to kulturer

Med projektet slår Grænseforeningen to fluer med ét smæk. Foreningen bliver en væsentlig aktør i genstarten af Rødding Højskole, samtidig med at den påtager sig en opgave blandt de unge i Sydslesvig, som skal have en næve med for at klare sig. Knud-Erik Therkelsen forklarer:

“Det gode var jo, at vi samtidig med at skaffe Rødding Højskole livsvigtige elever også kunne gøre noget for den gruppe af unge i Sydslesvig, som har det svært, og som heller ikke har opdaget, at de faktisk kan noget, som ikke ret mange kan, nemlig at tale både dansk og tysk. At vi kunne give dem selvtillid til at se det tosprogede som en ressource, de kan komme langt med i Danmark. Jeg syntes, at det på alle måder var et godt projekt.” […]

Grænseforeningen kickstarter Rødding Højskole

Da “Porten til Danmark” er løbet i gang i foråret 2008, udsender Grænseforeningen en pressemeddelelse med overskriften “Grænseforeningen redder Rødding Højskole”. Overskriften er tæt på sandheden – i og med at der ud over de 19 sydslesvigere på forårsholdet i 2008 kun var ni andre elever. Projektet er ganske enkelt Rødding Højskoles kickstart. Uden projektet havde man ikke kunnet gennemføre det lange forårskursus.

Ved siden af “Porten til Danmark” udvides samarbejdet mellem højskolen og Grænseforeningen til også at omfatte et ugekursus – et velbesøgt grænselandskursus, som har været afviklet hvert år siden […].

Der hersker ingen tvivl om, at Anja og Mads Rykind-Eriksen (forstanderpar på Rødding Højskole siden 2007, red.) føler en taknemlighed over for Grænseforeningen […].

“Det har været et fantastisk samarbejde, og et helt utroligt bidrag som en enkelt forening gav os – fordi Grænseforeningen med Knud-Erik Therkelsen i spidsen på det mest afgørende tidspunkt under genstarten gav os elever og kursister. Uden dem som bekendt ingen højskole,” siger Mads Rykind-Eriksen.

Uddrag fra bogen ”Viljen til Rødding. Genstarten af Rødding Højskole 2006-2012”. Af Erik Lindsø. 250 sider, 200 kr. Bogen fås ved henvendelse til Rødding Højskole, kontor@rhskole.dk