Knud-Erik Therkelsen er generalsekretær i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Der er grund til mod på fremtiden

"Det var opløftende, at 120 sydslesvigere deltog på Grænseforeningens Sendemandsmøde 2021", skriver Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen, i en kommentar.

Grænseforeningens Sendemandsmøde, der blev afholdt den 4. og 5. september i Vingsted, var en succes. Det var opløftende, at 120 sydslesvigere deltog på Sendemandsmødet, og at så mange efterfølgende har sendt positive hilsener med tak for godt samvær. Også fra Grænseforeningens egne medlemmer har der været mange positive tilkendegivelser om et godt og indholdsrigt Sendemandsmøde, ikke mindst i kraft af de mange sydslesvigske deltagere.

Det giver mod på fremtiden.

Kunne det være en idé at arbejde i retning af, at Grænseforeningen og det danske mindretal afholdt et fælles årsmøde? Man kunne forestille sig en model, hvor hver forening afholdt generalforsamling for sig selv, men at vi var sammen om foredrag, fælles temaer og festligt samvær. Et sådan fælles årsmøde kunne eksempelvis afholdes på Hotel des Nordens i Kruså, som kan rumme flere hundrede mennesker. Det ville kunne bringe mange nye relationer og aktiviteter med sig.

Når man ser på Grænseforeningens forskellige aktiviteter i samarbejde med mindretallet, så lover det også godt. En veloverstået konference på Christiansborg med 80 deltagere, som var det maksimale. Stor efterspørgsel på Elevambassadørerne rundt på landets gymnasier, og nu et samarbejde med ADS-Grenzfriedensbund, som skal føre til, at Elevambassadørerne også besøger slesvig-holstenske gymnasier. Og Kulturmødeambassadørerne har her i efteråret ca. 10 dialogmøder om måneden.

Det var opløftende, at 120 sydslesvigere deltog på Sendemandsmødet

Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen

Som på Sendemandsmødet har Grænseforeningen fokus på det personlige møde mellem sydslesvigere og jævnaldrende nord for grænsen. I dette skoleår er 80 unge sydslesvigere på efterskole i Danmark. Tallet har været højere, men set i lyset af de sidste par års udfordringer med corona er det et meget flot tal. Samtidig går ni unge nordfra i øjeblikket i 10. klasse på en af de danske skoler i Sydslesvig. Det er en spændende og markant udvikling.

Vi ved endnu ikke hvor mange elevudvekslinger, der bliver her i efteråret, men interessen er stor. Netop nu ønsker mange sydslesvigske elever i 4. og 5. klasse at komme af sted og senere at være vært for en jævnaldrende nordfra. Udfordringen er at finde lige så mange jævnaldrende nord for grænsen.

Lad mig til sidst nævne Familie-Sprog-Festivalen, der netop er blevet afviklet på Christianslyst i Sydslesvig, hvor der knyttes bånd mellem familier nord og syd for grænsen. Det er Grænseforeningens Kreds 20, der står bag Familie-Sprog-Festivalen i samarbejde med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigsk Forening (SSF). I år sprængtes alle rammer med 80 deltagere, og igen med overvældende stor interesse fra Sydslesvig.

Jo, der er grund til mod på fremtiden.