Hanne Sundin er direktør i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Håbet er lyseblåt

"Vi har historien med os, men fremtiden foran os", skriver Hanne Sundin, direktør i Grænseforeningen, i en kommentar.

Himlen er så klar og blå, som var der fred i hele verden nu. Før jeg ved, skal jeg afsted. Og fylde de huller ud. Der er slået”.

Jeg hørte ordene første gang i november til koncert med Lars Malm. Ikke desto mindre er de fra 1914 og skrevet af Kresten Andresen, en dansksindet sønderjyde, udsendt som tysk soldat i Første Verdenskrig. Han skriver brevet, der er blevet til sangen ”Klar Og Blå”, fra kasernen i Flensborg, inden han sendes i krig.

I 2022 har Lars Malm sat musik til Krestens breve, og lokalforeningen i Sønderborg og Sønderborg Slot havde skabt en smuk ramme for musikken. Grænseforeningen har i regi af landsorganisationen udgivet et undervisningsmateriale, så historie og viden også bliver nærværende for elever. Sammen har vi skabt noget unikt – trist og smukt.

Trist, fordi tabet af menneskeliv også i dag gør ondt. Og smukt, fordi håbet om fred og troen på det gode – selv i Krestens mørkeste stunder – står lysende klart i teksterne. Lysende som den blå himmel i Flensborg.

Og selv om himlen på en vinterdag som i dag ikke altid er helt så blå, så er teksten evigt relevant. Også i dag er krigen ikke lige her, men nær.

Den eftertanke sad jeg med, da jeg kørte bilen hjem fra koncerten i Sønderborg.

Og med eftertanken fulgte taknemmeligheden for den smukke musik, der nu findes i verden.

Og så en lille smule stolthed. For jeg ranker ryggen, når en lokalforening giver rum for, at en kunstner kan skabe et mesterværk. Det var ikke sket ellers! Og jeg bliver stolt over, at sekretariatet i forlængelse af kunst kan skabe undervisning.

Vi kan noget, når vi vil. Og når vi gør det sammen. For ikke blot er Grænseforeningens dagsordener stadigt relevante. Det er foreningen også.

Vi er dén nationale forening. Dén landsdækkende forening. Dé lokale kræfter.

I øjeblikket rejser jeg rundt og holder møder med alle lokalforeninger, der vil. Jeg kommer for at drøfte, hvad vi kan sammen, og hvad vi i fremtiden skal sammen. Ikke om der er en fremtid, eller om vi er relevante. Men hvordan.

Vi har historien med os, men fremtiden foran os. Vi kan skabe stor kunst, folkeoplysning og undervisning. Vi er lokale, landsdækkende og relevante. Og så står vi sammen under Grænseforeningens rød-hvide logo. Fordi grænselandets historie og samtid er hele Danmarks historie og samtid.

Håbet er lyseblåt. Fremtiden er rød-hvid.