Tilbage til nyhedsliste

Danevirke Museum inviterer til ’1864-dag’

16. februar 2023

I anledning af den danske vinterferie inviterer Danevirke Museum til ’1864-dag’ den 18. februar.

Menige danske soldater ved Dannevirke fordrev i 1864 tiden med at fremstille personlige signeter af blykugler.

Menige danske soldater ved Dannevirke fordrev i 1864 tiden med at fremstille personlige signeter af blykugler.

Foto: Danevirke Museum/Tim Riediger

Hvordan så hverdagen ud for de mange danske soldater, der måtte tilbringe vinteren 1863-64 ved det danske forsvarsværk Dannevirke?

Det kan du blive klogere på, når Danevirke Museum afholder ’1864-dag’ lørdag den 18. februar fra kl. 10-16. Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Museets ’1864-hær’ vil fortælle om lejrlivet, hvad soldaterne brugte ventetiden på i lejren, samt fremvise forskellige arkæologiske fund fra Dannevirke-området.

Besøgende kan bl.a. opleve originale signeter, som menige danske soldater har fremstillet af blykugler. De blev formentlig brugt til at forsegle deres breve hjem, selvom seglringe ellers kun var noget for officerer. Det er første gang, at disse signeter vises for offentligheden.

Børn og voksne har også mulighed for at fremstille deres egne personlige signeter af tin og få skrevet et brev hjem, som de forsegler.

Derudover orienterer museet og museumsleder Lars Erik Bethge om Dannevirkes rolle i 1864-krigen, ligesom der bages snobrød, affyres historiske rifler og vandres med æsler langs Dannevirke via Skanse 14 til 16 (ca. 1,5 km).

Arrangementet finder sted ved Danevirke Museums midlertidige besøgscenter. Det nye Danevirke Museum, der bygges med støtte fra A.P. Møller Fonden, skal efter planen stå færdigt i slutningen af 2024.

Se hele programmet for Danevirke Museums ’1864-dag’ her.

I relation til 1864-krigen er forsvarsværket Dannevirke mest berømt for den store tilbagetrækning af den danske hær fra forsvarsværket, der fandt sted natten mellem den 5.-6. februar 1864. Det var overgeneral de Meza, der mente, at Dannevirke ikke var blevet forstærket nok til at fungere optimalt som forsvarspost, og at årstiden samtidig betød, at den preussiske hær vil kunne omgå de danske forsvarslinjer ved at krydse den tilfrosne Sli ved Mysunde eller moseområderne vest for stillingen. Tilbagetrækningen blev stærkt kritiseret i den danske offentlighed, da der eksisterede en opfattelse af, at Dannevirke var en uindtagelig fæstning.

Se også interview om Dannevirke med museumsleder Lars Erik Bethge: