Tilbage til nyhedsliste

Dansk Skoleforening for Sydslesvig fylder 100 år

5. maj 2020

Organisationen bag det danske mindretals skolevæsen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, fylder 100 år tirsdag den 5. maj. Fejringen er imidlertid aflyst på grund af coronaepidemien

Dansk Skoleforening for Sydslesvig fylder 100 år tirsdag den 5. maj.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig fylder 100 år tirsdag den 5. maj.

Foto: Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Den 5. maj 1920 tog en gruppe dansksindede forældre i Sydslesvig konsekvensen af, at to folkeafstemninger i månederne forinden havde placeret den dansk-tyske grænse nord for Flensborg. Resultatet blev en dansk skoleforening, der senere fik navnet Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og den 5. maj fylder den 100 år.

Udo Jessen, der er formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, siger til Flensborg Avis, at det er helt centralt for et mindretal at have sit eget skolevæsen.

”De mindretal i Europa, som klarer sig bedst, er dem, der har deres eget uddannelsesvæsen. Det er simpelthen kernen i mindretalsarbejdet”, siger Udo Jessen til Flensborg Avis.

100-året skulle bl.a. have været fejret i næste uge, hvor 5.000 sydslesvigske skolebørn skulle have besøgt skoler i hele Danmark og deltaget i lokale arrangementer ved genforeningssten den 14. maj. Det er imidlertid aflyst som følge af coronaepidemien.

Skoleforeningen har de seneste år haft økonomiske udfordringer, hvilket i februar måned resulterede i beslutningen om at lukke de danske skoler i Risby og Bøl-Strukstrup, mens Kobbermølle Danske Skole skal sammenlægges med Harreslev Danske Skole. Skolelukningerne løser dog ikke alle de økonomiske udfordringer, og til Flensborg Avis siger Udo Jessen, at foreningen fremover skal være forberedt på igen at skulle spare.

”Vi skal simpelthen vænne os til, at der ikke kommer ret mange flere offentlige penge. At effektivisering vil være et helt almindeligt livsvilkår”, siger han til Flensborg Avis.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver i dag 43 skoler, heraf to med gymnasieoverbygning, samt 57 daginstitutioner. I 2019 modtog foreningen 341.929.100 kr. i driftstilskud fra Folketingets Sydslesvigudvalg, der i alt uddelte 466.780.100 kr. i driftstilskud til mindretallets foreninger i 2019.