Tilbage til nyhedsliste

Elevambassadører og SydslesvigCrew prægede årsmøderne

16. juni 2023

Ungdommen var i den grad med til at sætte både frivillighed og danskhed i fokus til de danske årsmøder rundtomkring i Sydslesvig

Ifølge Sydslesvigsk Forening (SSF) har der været mere end 14.000 deltagere til årsmøderne.

Ifølge Sydslesvigsk Forening (SSF) har der været mere end 14.000 deltagere til årsmøderne.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Det var fire af Grænseforeningens elevambassadører, der styrede slagets gang som værter ved det store friluftsmøde søndag i Flensborg på årsmødeweekendens sidste dag.

Valerie Pfeifer, Lisa Werngreen, Jette Meyer og Kristine Kruse var værter på friluftsmødets store scene, hvor de præsenterede gæsterne, der talte Folketingets formand, Søren Gade, landdagspræsident i Slesvig-Holsten, Kristina Herbst, Flensborgs overborgmester Fabian Geyer og medlem af forbundsdagen for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Stefan Seidler.

De fire, som alle er elever på Duborg-Skolen i Flensborg, fik da også varmt anbefalet kommende gymnasieelever at melde sig blive en del af elevambassadørkorpset.

Også Sydslesvig Crew, som er skoleelevernes svar på elevambassadørerne, prægede årsmøderne. To frivillige ungdomstalere, Anna Petersen og Amelie Tornhofer, stjal billedet på Jens Kruse Skolen i Egernførde.

”Burde vi i virkeligheden tænke den danske skolegang som et frivilligt valg, der indebærer mange muligheder for en frivillig indsats”, sagde Anna Petersen helt i tråd med årsmødernes motto for i år; ’Frivillig fordi jeg ikke kan lade være’, og hun fremhævede, at den danske skole lægger op til aktiv elevinddragelse og en vis frihed, som danner eleverne som mennesker.

På mødet i Egernførde overbragte formand for Grænseforeningen, Peter Skov-Jakobsen, en hilsen med håbet om, at hans egen nationalfølelse vil efterlade stor respekt for det medmenneske, der har en anden nationalfølelse.

”De, der går forsoningens vej, må tåle tilbageslag, modgang og lære sig tålmodighed, nænsomhed, sårbarhed og glæde og altid komme med håbet om, at vi vil være mennesker sammen”, sagde han.

Citaterne fra Egernførde er fra Flensborg Avis, som også skriver om SSW’s Stefan Seidlers tale i Harreslee, hvor han ifølge avisen argumenterede for, at mindretallet får en fælles vision og modellerer en ny struktur ud fra den.

”På den baggrund kan vi udvikle mindretallet. Det har SSW vist, da vi har fokuseret på vores kerneværdier: Det borgernære demokrati, fokus på det regionale og på det danske”, sagde han.

Ifølge Sydslesvigsk Forening (SSF) har der været mere end 14.000 deltagere til årsmøderne.