Tilbage til nyhedsliste

Pirater og danskere ryddede gaden i Risby

9. juni 2023

Ved De danske Årsmøder i Risby var der glæde over et stort fremmøde tre år efter, at den danske skole lukkede.

Årsmødeoptoget i Risby tiltrak opmærksomhed på gaden.

Årsmødeoptoget i Risby tiltrak opmærksomhed på gaden.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Piraterne lignede mere noget fra Caribien end noget fra Østersøen, hvor de vel mere har lignet vikinger. Men foran piratflaget - og i små papirkopier mellem hænderne på deltagerne – vejrede Dannebrog. Det var et farverigt optog, der gik gennem Risby i forbindelse med De danske Årsmøder i Sydslesvig med endestation ved Risby Danske Skole, som således blev genindtaget af danskerne og piraterne.

Eller genindtaget er måske et forkert ord, for skolen er stadig på danske hænder, og den er midtpunkt for det danske samfund i den sydligt beliggende by mellem Egernførde og Rendsborg.

De tyske naboer hilste på det danske optog, og der var også tyske naboer, som bidrog til arrangementet. For dagens tovholder, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) i Rendsborg-Egernførde Amt, Niels-Jørgen Hansen, som er tidligere matematiklærer på skolen, var det opmuntrende at se så mange dansksindede komme af huse for at indtage skolens gymnastiksal, som var pænt fyldt. Det hjalp selvfølgelig på interessen, at balletpigerne optrådte og trak forældrene med til arrangementet.

Men de mange struber, der sang med, da forsamlingen sang ’Livets træ’, afslørede, at det var en ganske dansk forsamling.

”I dag tror jeg mere på, at det danske mindretal i Risby har en fremtid”, sagde han.

Bagefter uddyber han og forklarer, at med en skolelukning er det svært, så kan det nemt ende med, at det danske mindretal lukker. Men heldigvis er der stadig forældre, som har sat deres helt små i den danske børnehave i Egernførde, og der er børn og unge fra Risby i både Jes Kruse-skolen i Egernførde og på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

”Men sidste år kom der ikke mange til årsmøde. Så derfor giver det grobund for optimisme i år. Det, at vi kan bruge skolen til andre aktiviteter, betyder meget”, siger han.

Niels-Jørgen Hansen har også en god forklaring på, hvad de svært bevæbnede pirater laver i optoget. De bruger lokaler på skolen, og nogle af dem hører til det danske mindretal.

En god stemning er de i hvert fald med til at skabe, især for de børn, der er med.

Det er Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der ejer og vedligeholder skolens bygninger, det har SSF ikke ressourcer til. Og så er der de frivillige kræfter, som er helt nødvendige. Og det er temaet for årsmødet. ’Frivillig – Fordi jeg ikke kan lade være’ er mottoet.

Det kom aftenens talere også ind på. Amtsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Rendsborg-Egernførde, pastor Preben Kortnum Mogensen, nævnte, at en undersøgelse viser, at 40 procent af den danske befolkning tager en tørn som frivillig. Og det er nok nogenlunde det samme i Tyskland, mener han. Så bliver det til mange millioner mennesker alt i alt.

”Mange er aktive, vi skal måske stoppe vores jammer. Hvis vi mangler folk, må vi spørge. Der er så mange, som gerne vil gøre en indsats”, sagde han.

Og så er der det med danskheden. De to søstre og tidligere elever på Risby Skole, Kim og Lisa Ruiz, som begge er studenter fra A.P. Møller Skolen og nu er rykket til henholdsvis Svejts og Sachen-Anhalt, tror, det bliver svært for de danske.

”Det bliver svært at holde fast i danskheden, for skolen var omdrejningspunktet, som fik flere til at engagere sig”, siger de.

Men de er altså på besøg hos forældrene og med til at gøre årsmødet særdeles velbesøgt.

”Det er vigtigt at have et samlingssted, og her er det et naturligt sted at mødes, blandt andet fordi en del af jer har gået i skole her på et tidspunkt, og så er der straks anledning til at mindes svundne dage, når I mødes igen”, sagde næstformand i Grænseforeningen, Jørgen Bruun Christensen, i sin tale.

Han understregede, at skolen nu fungerer som mødested for de frivilliges aktiviteter.

”De frivillige er de vigtigste personer i et lokalsamfund, for det er jer, der sørger for det hele hver gang”, sagde Grænseforeningens frivillige næstformand.