Tilbage til nyhedsliste

Et vellykket Sendemandsmøde

10. september 2021

Knap 300 mennesker, herunder 120 medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, deltog i weekenden den 4.-5. september i Grænseforeningens Sendemandsmøde i Vingsted ved Vejle, hvor Grænseforeningens 100-års jubilæum blev fejret.

Grænseforeningens Sendemandsmøde 2021 samlede knap 300 mennesker til to dages fejring af Grænseforeningens 100-års jubilæum.

Grænseforeningens Sendemandsmøde 2021 samlede knap 300 mennesker til to dages fejring af Grænseforeningens 100-års jubilæum. Undervejs blev der rig lejlighed til at synge sammen igen, efter de coronabetingede restriktioner er blevet lempet.

Foto: Grænseforeningen

Grænseforeningen fejrede i weekenden den 4.-5. september sit 100-års jubilæum med et års forsinkelse i Vingsted Hotel og Konferencecenter nær Bredsten, Vejle. I alt deltog knap 300 mennesker i fejringen, herunder 120 fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Centralt i programmet stod mødet mellem Danmark og Sydslesvig, og lørdag satte 16 samtalesaloner fokus på en række emner, bl.a. ’Danmark set indefra og udefra’, der gav anledning til samtale om forskellige syn på Danmark og danskhed.

Lørdag bød programmet desuden på fællessang ved efterskolelærer Karen Hanne Munk, foredrag om Grænseforeningens historie ved historiker Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, samt debatindlæg om mindretalsidentitet ved generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, og Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, og tilkendegivelser om betydningen af en åben grænse ved direktør Lars Kofoed-Jensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og formand Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger.

Ved festmiddagen lørdag bød formand Peter Skov-Jakobsen, Grænseforeningen, velkommen, og tidl. kulturminister og tidl. formand for Grænseforeningen Mette Bock holdt festtale. Under middagen modtog musiker Sigurd Barrett Grænseforeningens Pris 2021 for sin store indsats med koncertrækken ’Sigurd fortæller om Genforeningen’ samt bogen med samme titel. Prisen består af en check på på 25.000 kr.

Søndag var det morgensang ved højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen og foredrag ved professor Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet, om mindretallets og Grænseforeningens fremtidige roller under overskriften ”Grænseforeningens og mindretallets roller i 2040”.  

Ved den formelle del af Sendemandsmøde, der foregik søndag, blev to nye medlemmer valgt ind i Grænseforeningens bestyrelse. Annemarie Brett Jakobsen, formand for Midtsjællands Grænseforening, blev valgt i Region Sjælland. Hun tager over efter Lars Bjerre, Næstved, der ikke modtog genvalg. Horst-Werner Knüppel blev valgt i Region Midtjylland. Han tager over efter Bo Trelborg, Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, der ikke modtog genvalg.