Tilbage til nyhedsliste

Sigurd Barrett modtager Grænseforeningens Pris

4. september 2021

Peter Skov-Jakobsen, formand for Grænseforeningen, overrakte lørdag Grænseforeningens Pris til musiker og entertainer Sigurd Barrett for hans musikalske formidling af Genforeningen.

Sigurd Barrett får overrakt Grænseforeningens Pris af Grænseforeningens formand Peter Skov-Jakobsen.

Sigurd Barrett får overrakt Grænseforeningens Pris 2021 af Grænseforeningens formand, Peter Skov-Jakobsen.

Foto: Grænseforeningen

Musiker og entertainer Sigurd Barrett har modtaget Grænseforeningens Pris 2021 for sine 100 koncerter ´Sigurd fortæller om Genforeningen’ og en bog med samme titel.

Grænseforeningens Pris, der består af 25.000 kr., blev overrakt lørdag af Peter Skov-Jakobsen, formand for Grænseforeningen, på Grænseforeningens Sendemandsmøde, der blev afholdt i Vingsted med ca. 300 deltagere, heraf 120 gæster fra Sydslesvig.

”Du har med din kolossale indsats gjort det svære historiske stof om grænsedragningen i 1920 og de to mindretal, der opstod som følge heraf, tilgængeligt for børn og voksne. Du har i øvrigt også vovet at provokere os – og tak for det – med en ny sang ’Det har været et vildt og voldsomt regnvejr’ på melodien til ’Det haver så nyligen regnet’”, lød det i talen til Sigurd Barrett fra Peter Skov-Jakobsen, der også sagde:

”Ikke kun de mennesker, der bor i et grænseland, men vi alle har fået stof til eftertanke, når vi synger med på sidste vers (af sangen ’Man må trække en grænse’, red.), hvor det lyder: ’For vor frihed sker fyldest, når alle forstår: Det er i vore hoveder at grænserne går.”

Grænseforeningen har ydet økonomisk støtte til afholdelse af Sigurd Barretts 100 koncerter om Genforeningen. De fleste af koncerterne er allerede blevet afholdt rundt omkring i Danmark og i Sydslesvig, mens andre er blevet udskudt på grund af corona.

Grænseforeningens Pris, der har været uddelt med jævne mellemrum siden 1985, gives til en person eller organisation, der med vedholdenhed eller på nyskabende vis har ydet en ekstraordinær indsats for at øge kendskabet til Sydslesvig, grænselandets forhold eller mindretal.