Tilbage til nyhedsliste

Frisere sætter medlemskab af Samrådet på pause

24. februar 2023

Friisk Foriining, der er kulturorganisationen for det frisiske mindretal, har besluttet at sætte sit medlemskab af Det Sydslesvigske Samråd i bero.

Ute Jessen er formand for Friisk Foriining og lærer på Risum Skole/Risem Schölj, der er en dansk-frisisk skole.

Ute Jessen er formand for Friisk Foriining og lærer på Risum Skole/Risem Schölj, der er en dansk-frisisk skole.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Uroen omkring Det Sydslesvigske Samråd fortsætter.

Onsdag meddelte Friisk Foriining, der er kulturorganisationen for det frisiske mindretal, at man ønsker at sætte sit medlemskab af Samrådet i bero. Beslutningen skyldes Sydslesvigsk Forening (SSF), der den 9. februar valgte at melde sig helt ud af Samrådet.

”Foreningens bestyrelse har en vis forståelse for udtrædelsen (SSF’s udtrædelse, red.), da debatten om en demokratiseringsproces er endt i et dødt løb”, skriver Friisk Foriining i en pressemeddelelse ifølge Flensborg Avis.

SSF er Friisk Foriinings hovedsamarbejdspartner. Overfor Flensborg Avis forklarer formand Ute Jessen, at foreningen har svært ved at se sig i Samrådet eller et lignende koordinerende organ uden SSF.

Ved et ekstraordinært møde mandag aften nedsatte Samrådet et ”ekstremt hurtigarbejdende arbejdsudvalg”, der ved næste samrådsmøde i marts skal komme med anbefalinger til et nyt koordinationsforum, som SSF måske også kan se sig selv i.

Ved mødet mandag udtrykte også Sybilla Nitsch, medlem af landdagen i Kiel for SSW, at det er svært at forestille sig, at Samrådet kan bestå, så længe SSF ikke er med. Det skriver Flensborg Avis.

SSF begrundede sin udmeldelse med, at Samrådet er præget af bloktænkning, mistro og misundelse, og at situationen er så betændt, at demokratiske beslutninger ikke er mulige. Det sydslesvigske samråd er et samarbejdsorgan, hvor det danske mindretals organisationer koordinerer fælles interesser og initiativer.