Tilbage til nyhedsliste

Grænsekontrol fortsætter på ubestemt tid

20. august 2020

Justitsminister Nick Hækkerup (S) lover lempelser af grænsekontrollen, der fylder fem år til januar, mens statsminister Mette Frederiksen sender et signal om, at grænsekontrollen vil fortsætte på ubestemt tid. ”Dybt sørgeligt”, lyder det i Flensborg Avis

Den midlertidige grænsekontrol bliver ikke ophævet inden for den nærmeste fremtid, forklarede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag.

Den midlertidige grænsekontrol bliver ikke ophævet inden for den nærmeste fremtid, forklarede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag.

Foto: News Oresund

Den midlertidige grænsekontrol, som den daværende regering indførte i 2016 på grund af flygtningepres, fylder fem år i januar 2021. Og selv om der måske er lempelser på vej i grænsetrafikken, har en ophævelse af grænsekontrollen lange udsigter, bl.a. på grund af coronapandemien, fremgik det på et pressemøde ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i Rinkenæs onsdag.

Justitsminister Nick Hækkerup sagde bl.a.:

”Udgangspunktet er, at vi bliver ved med at have grænsekontrol. Det gør vi, fordi der kommer folk fra lande, som har karantæne, og som vi skal kunne kontrollere og sige til: Det bliver ikke nu, I skal til Danmark”.

”Den seksdagesregel for hotellerne, som vi har fjernet, skulle gerne betyde, at trafikken kan komme til køre lidt lettere, fordi kontrollen ikke behøver at være helt så kompleks. Men det ændrer ikke på, at der er et problem, som vi skal have fundet en løsning på, og det vil jeg personligt sætte mig i spidsen for”, sagde justitsministeren, der kunne forestille sig øget brug af stikprøvekontrol eller en pendlerordning i form af en mærkatordning for dem, som har behov for det i grænselandet. Nick Hækkerup blev opfølgende spurgt af en journalist fra Flensborg Avis, om dette var et løfte?

”Hvis man skal give løfter, skal man være sikker på, at man har styr på alle skridt i processen. Men det er min ambition, at vi får løst det her”, lød det fra justitsministeren.

Chefredaktør Jørgen Møllekær stillede herefter et spørgsmål direkte til statsminister Mette Frederiksen:

”Har regeringen et ønske om på sigt at komme i overensstemmelse med Schengen-reglerne, eller skal vi droppe ordet ”midlertidigt” og bare sige, at vi reelt har genindført permanent grænsekontrol?”

Statsminister Mette Frederiksen svarede hertil:

”Der er flere ting at sige omkring spørgsmålet om grænsekontrol. Nu er vi i det sønderjyske og i grænselandet, og vi har meget stor respekt for og forståelse for, at grænselandet er noget særligt. Vi ved, at der er mange mennesker, der bor og lever på kryds og tværs af grænsen. Det skal vi selvfølgelig i vores tilrettelæggelse af grænsespørgsmålet tage hensyn til. Det er lige som en side af det.”

”En anden side er så den nuværende situation omkring covid-19, hvor vi har behov for en skærpet indsats omkring grænserne. Det har vi haft i en periode. Det kan komme igen. Det er afhængig af, hvordan den globale pandemi udvikler sig. Og endelig kan vi have behov for grænsekontrol af andre årsager, som kan relatere sig til grænseoverskridende kriminalitet eller risikoen for terror”, sagde statsministeren.

Chefredaktør Jørgen Møllekær udtrykker i en leder i Flensborg Avis torsdag glæde over, at justitsministeren på pressemødet lovede yderligere lempelser i grænsekontrollen, men begræder omvendt, at statsministeren på pressemødet sendte et tydeligt signal om, at en ophævelse af grænsekontrollen har lange udsigter.

”Det er dybt sørgeligt at skulle kontrolleres på vej til Danmark i mange år frem, når man samtidig kan rejse frit fra Danmark ind i Tyskland. Fordi Danmarks gode nabo midt i juni valgte at fjerne sig fra grænsestregerne igen og dermed overholder Schengen-reglerne. Sikke et dansk-tysk venskabsår”, lyder det i lederen i Flensborg Avis.