Tilbage til nyhedsliste

Grænsekontrol fylder syv år: Ny regering ændrer intet

13. januar 2023

Danmarks nye SVM-regering holder fast i den forrige regerings argumenter for grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse, der nu har været midlertidig i syv år. Det fremgår af nyt folketingssvar fra justitsministeren og nyt interview med udenrigsministeren.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden den 4. januar 2016.

Foto: Flickr/News Öresund

Den 4. januar 2016 indførte den daværende Venstre-regering midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse på grund af den daværende flygtningekrise. Nu godt syv år senere eksisterer kontrollen fortsat, og den bliver stadig kaldt for ’midlertidig’. Skiftende regeringer har hvert halve år sendt brev til EU-Kommissionen med en forklaring på, hvorfor Danmark igen modsætter sig Schengen-traktatens aftaler om fri bevægelighed. Senest blev kontrollen forlænget med ny periode, der løber fra den 12. november 2022 til den 11. maj 2023.

Danmark har i mellemtiden har fået en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, der ikke umiddelbart har ambitioner om at fjerne grænsekontrollen. I et nyt folketingssvar fastholder justitsminister Peter Hummelgaard (S) den tidligere S-regerings argumenter.

”Jeg mener, at genindførelsen af den midlertidige grænsekontrol var en rigtig beslutning. Det er dog samtidig vigtigt for regeringen, at kontrollen med vores grænser tilrettelægges så hensigtsmæssigt og smidigt som muligt og ikke skaber unødig gene for den enkelte borger. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen derfor også bede relevante myndigheder om at vurdere grænsekontrollen med henblik på at undersøge, om den målrettet kan gøres smidigere for pendlere”, lyder det fra justitsministeren.

Det er Alternativets retsordfører, Torsten Gejl, der har stillet to paragraf 20-spørgsmål vedrørende den midlertidige grænsekontrol, som justitsministeren nu har svaret på. Her forklarer ministeren, at genindførelsen fortsat skyldes en frygt for terror.

”Beslutningen om en genindførelse var begrundet i truslen mod Danmark fra militante islamister og organiserede kriminelles udnyttelse af den fri bevægelighed samt bekymringer om større migrationsstrømme set i lyset af bl.a. Ruslands invasion af Ukraine”, lyder det fra justitsministeren, der også er blevet spurgt, om det fortsat er passende at kalde grænsekontrollen for ’midlertidig’.

”Den midlertidige grænsekontrol i Danmark er de seneste år genindført efter den såkaldte normalprocedure. Det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol efter denne procedure, må ikke overstige 6 måneder. Det betyder også, at regeringen forud for hver enkelt midlertidige genindførelse af grænsekontrollen har foretaget en fornyet vurdering af, om betingelserne for på ny midlertidigt at genindføre grænsekontrol var til stede”, svarer justitsministeren.

Den nye danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) var før valget kritisk overfor grænsekontrollen og kaldte de fortsatte forlængelser "at skyde spurve med kanoner". Det bliver han nu konfronteret med i et interview med det tyske mindretals avis' Der Nordschleswiger.

Han konstaterer, at hans parti, Moderaterne, nu er del af en flertalsregering.

”Den tidligere regering udvidede kontrollen af en række faktuelle årsager, ligesom Tyskland har gjort det ved grænsen til Østrig”, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han kan ikke sige, hvad der skal ske til maj, hvor Danmarks igen skal søge om en forlængelse, hvis regeringen ønsker at fastholde grænsekontrollen.

”Det har vi ikke taget stilling til endnu. Hvis det viser sig, at betingelserne er opfyldt for at forlænge grænsekontrollen igen, er det så meget desto vigtigere, at vi gør det mere fleksibelt. For en ting er, at vi har en kontrol for at beskytte os mod kriminelle og terrorister, men for befolkningen i grænselandet skal en kontrol udgøre så lille en byrde som muligt”, siger Danmarks udenrigsminister.