“Jeg deler jeres vurdering af, at Minority SafePack Initiative er et interessant og vigtigt initiativ fra de oprindeligt nationale mindretal i Europa, og jeg er glad for, at initiativet har fået så stor tilslutning”, skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i et brev til ti folketingspolitikere.

Foto: Claus Beck/Udenrigsministeriet

Udenrigsministeren lover støtte til Europas mindretal

Mindretalspolitik i EU

Den danske regering vil rette henvendelse til EU-Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Men først vil regeringen drøfte temaet med den tyske regering.

Den danske regering vil rette henvendelse til EU-Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative, som har til formål at forbedre vilkårene for nationale og sproglige mindretal i EU. Først vil regeringen dog drøfte temaet med den tyske regering for at se, om der er grundlag for en fælles dansk-tysk henvendelse.

Det skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i et brev, som den 8. marts er sendt til de ti folketingspolitikere, der skrev et fælles brev til udenrigsministeren den 1. marts med en opfordring til den danske regering om at rette henvendelse til EU-Kommissionen om borgerinitiativet. De ti folketingspolitikere opfordrede også til, at den danske regering skulle udtrykke sin beklagelse over EU-Kommissionens afvisning af borgerinitiativet, der kom den 14. januar, samt bede EU-Kommissionen genoverveje sin stillingtagen.

EU-Kommissionens afvisning er sket, selv om et flertal i EU-Parlamentet samt en række nationale og regionale parlamenter, herunder Den Tyske Forbundsdag og den slesvig-holstenske landdag, har opfordret EU-Kommissionen til at omsætte borgerinitiativets ni konkrete forslag til, hvordan vilkårene kan forbedres for EU’s nationale og sproglige mindretal, til EU-lovgivning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod skriver i sit svar til de ti folketingspolitikere:

“Danmark og Tyskland har meget at byde på, når det gælder mindretalspolitik. De danske og tyske mindretalsordninger og det gode samarbejde i grænselandet tjener som en model for andre grænseregioner i Europa og verden.”

“Regeringen vil på den baggrund rette henvendelse til Kommissionen. Først vil vi dog drøfte temaet med den tyske regering for at se, om der er grundlag for en fælles dansk-tysk kontakt til Kommissionen.”

Udenrigsministeren tager også forbehold i brevet. Bl.a. skriver han, at han er enig med Kommissionen i, at afgrænsningen mellem EU’s og medlemslandenes kompetencer bør respekteres.

“Jeg mener dog samtidig, at mindretalspolitik er så vigtigt, at vi bør se på, om indsatsen i EU på nogle punkter ikke alligevel kan styrkes”, skriver udenrigsministeren.

Eva Kjer Hansen, der er medunderskriver på opfordringen til udenrigsministeren om, at Danmark skal gå ind i sagen om det europæiske borgerinitiativ, glæder sig over det positive svar fra udenrigsministeren, selv om hun ærgrer sig over, at den danske regering først reagerer, efter at EU-Kommissionen er kommet med sin afgørelse.

“Det er lidt ærgerligt, at der skulle denne henvendelse til, for at regeringen foretager sig noget. Men jeg er glad for, at regeringen følger vores opfordring og nu vil handle”, siger Eva Kjer Hansen.