Tilbage til nyhedsliste

Historisk Samfund for Sønderjylland fylder 100 år

2. december 2022

Sans for sønderjysk historie: Historisk Samfund for Sønderjylland har i 100 år formidlet hjemstavnshistorie. Det markeres med ny bog om foreningen.

Historisk Samfund for Sønderjylland fylder 100 år den 19. december 2022.

Historisk Samfund for Sønderjylland fylder 100 år den 19. december 2022.

Foto: Forside af bogen

Den 19. december 1922 mødtes omkring 50 mænd på Folkehjem i Aabenraa for at genstarte formidlingen af sønderjysk historie, der har ligget stille siden Første Verdenskrigs udbrud. Resultatet blev oprettelsen af foreningen Historisk Samfund for Sønderjylland, der fik til formål at ”vække og nære sansen for sønderjydsk Historie”, som der står i foreningens stiftende lovtekst.

Nu markeres foreningens 100-årsjubilæum med bogen ’Sans for sønderjysk historie”, der er skrevet af historikerne Lars N. Henningsen, fhv. arkiv- og forskningsleder, og Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet.

”I jubilæumsbogen bliver foreningens historie skitseret på en lettilgængelig måde, ikke blot kronologisk, men i lige så høj grad tematisk”, skriver Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis, i en anmeldelse af bogen. Han fremhæver i anmeldelsen, at foreningen ikke blot beskæftiger sig med fortiden, men også blander sig i nutidige historiedebatter.

”En væsentlig rolle spillede samfundet (Historisk Samfund for Sønderjylland, red.) også i 2007, da den med et debatmøde på Sønderborg Slot tog fat om det dengang mere betændte tema: Retsopgøret efter besættelsen. Det skete med forsvarsorienterede indlæg fra tidligere Faarhusfanger, overvejende fra det tyske mindretal”, skriver Hans Christian Davidsen i Flensborg Avis.

Debatmødet i 2007 kom i stand, efter at daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) havde udtalt, at retsopgøret ”straffede for mange og for hårdt”. Historisk Samfund for Sønderjylland udnyttede dette til at arrangere debatmødet i samarbejde med det tyske mindretals paraplyorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), hvor flere fra mindretallet følelsesladet fortalte om egne og pårørendes oplevelser under Anden Verdenskrig.

Lars N. Henningsen er tidligere formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, mens Hans Schultz Hansen er nuværende formand.