Tilbage til nyhedsliste

Nu bliver det lettere for sydslesvigere i Danmark at blive danske statsborgere

28. januar 2020

Et flertal i Folketinget er blevet enige om at ændre indfødsretskravene til sydslesvigere, der bor i Danmark. Fremover bliver det lige så nemt for dem at få dansk pas, som for sydslesvigere, der bor i Sydslesvig.

Dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark kan nu lettere få dansk pas ved siden af det tyske.

Dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark kan nu lettere få dansk pas ved siden af det tyske.

Foto: Grænseforeningen

Dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark får nu lettere ved at blive danske statsborgere. Pr. 1. februar er det ikke længere et krav, at man skal være født i Sydslesvig for at kunne opnå dansk pas efter lempede regler. Fremover skal man blot være opvokset i Sydslesvig. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

”Det danske mindretal i Sydslesvig er historisk set en del af Danmark. Og jeg synes, det er naturligt, at de dansksindede sydslesvigere, der ønsker at blive danske statsborgere, har mulighed for at søge på lempede vilkår”, udtaler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Men vi er i aftalekredsen blevet opmærksomme på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne. Det giver ikke mening, at dansksindede sydslesvigere kun kan søge på de lempelige vilkår, hvis de er født i Sydslesvig. Derfor ændrer vi nu reglerne, så det for alle dansksindede sydslesvigere er tilstrækkeligt, hvis de er opvokset i Sydslesvig”, siger Mattias Tesfaye.

Der er i dag forskel på indfødsretskravene for dansksindede sydslesvigere, der bor i henholdsvis Sydslesvig og Danmark. For sydslesvigere i Sydslesvig er det nok at være enten født eller opvokset i Sydslesvig for at kunne ansøge om dansk pas efter lempede regler, der dækker over, at man bl.a. ikke behøver at bestå en danskkundskabsprøve samt indfødsretsprøven, hvis man har gået i en dansk skole. Sydslesvigere med bopæl nord for grænsen skal derimod være født i Sydslesvig samt have opholdt sig i Danmark i to år uafbrudt for at kunne ansøge om dansk pas efter lempede regler, hvilket nu er blevet ændret.

Aftalen om ændrede indfødsretskrav til dansksindede sydslesvigere er indgået den 24. januar af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.