Tilbage til nyhedsliste

Ny rapport: Grænselandets beboere har meget til fælles

11. december 2020

Både nord og syd for den dansk-tyske grænse er der en opfattelse af, at man i grænselandet har mange ting til fælles. Det viser en ny rapport fra Region Syddanmark.

Fællesskabet i grænselandet er stærkt, viser ny rapport fra Region Syddanmark.

Fællesskabet i grænselandet er stærkt, viser ny rapport fra Region Syddanmark.

Arkivfoto: Grænseforeningen

Der eksisterer en stærk følelse af fællesskab i det dansk-tyske grænseland. Det viser tal fra den nye rapport ’Grænselandet på tværs - Identitet, sprog og bevægelser over grænsen’, som Region Syddanmark og analyseinstituttet Jysk Analyse står bag.

I rapporten har 83 procent af 510 adspurgte danskere fra kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa og 75 procent af 500 adspurgte tyskere fra kredsene Nordfriesland, Stadt Flensburg og Schleswig-Flensburg svaret, at de i høj grad eller i nogen grad er enig i, at danskere og tyskere i grænseområdet har meget til fælles.

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, erklærer sig i rapportens forord enig i, at grænselandet er noget særligt, og at det har store kvaliteter. Hun håber, at rapportens resultater vil inspirere til mere samarbejde.

”Jo mere vi ved, og jo mere vi ved om hinanden, jo bedre kan vi styrke relationer og samarbejder på tværs af grænsen”, skriver hun i forordet.

I rapporten fremgår det, at det særligt er kultur og mentalitet, som de adspurgte danskere og tyskere mener, man har til fælles i grænselandet. Dog mener flere tyskere end danskere, at natur og grænsehandel er noget, man har til fælles. På begge sider af grænsen er der dog enighed om, at grænseområdet har særlige kvaliteter, som det øvrige Danmark og Tyskland overser.

Rapporten har også undersøgt grænselandsbeboernes kundskaber i nabolandets sprog. Her viser det sig, at tyskkundskaberne står stærkere på den danske side af grænsen end danskkundskaberne syd for grænsen. I alt 65 procent af de adspurgte danskere svarer, at de enten taler tysk til hverdagsbrug, taler flydende tysk eller har tysk som modersmål. Til sammenligning er det 45 procent af de adspurgte tyskere, der angiver, at de taler dansk til hverdagsbrug, er flydende eller har dansk som modersmål.

På dansk side er det særligt i aldersgrupperne 40-59 år (76 procent) samt 60+ år (70 procent), at tyskkundskaberne er gode. På tysk side er det omvendt blandt den unge aldersgruppe 18-39 år (43 procent), at danskkundskaberne vurderes at være til hverdagsbrug eller bedre.

Læs hele rapporten ”Grænselandet på tværs – Identitet, sprog og bevægelser over grænsen” her.