Tilbage til nyhedsliste

Slesvig-Holstens ministerpræsident støtter mindretalsborgerinitiativ i EU

6. januar 2021

Daniel Günther (CDU), der er ministerpræsident i Slesvig-Holsten, har i et brev sendt til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, argumenteret for, hvorfor Kommissionen bør støtte borgerinitiativet Minority Safepack.

Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther (CDU), har i et brev til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordret Kommissionen til at støtte borgerinitiativet Minority Safepack.

Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther (CDU), har i et brev til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordret Kommissionen til at støtte borgerinitiativet Minority Safepack.

Arkivfoto: Lars Salomonsen

Senest 15. januar skal EU-Kommissionen tage stilling til det europæiske borgerinitiativ ’Minority Safepack Initiative’ (MSPI), som den europæiske mindretalsorganisation FUEN står bag, og som EU-Parlamentet 17. december vedtog en resolution for med et stort flertal.

Nu har Daniel Günther (CDU), Slesvig-Holstens ministerpræsident, valgt at sende et brev til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hvori han argumenterer for, hvorfor Kommissionen bør støtte borgerinitiativet, som 1,2 millioner europæere har skrevet under på. Det skriver FUEN på sin hjemmeside.

I brevet, der ikke er offentligt tilgængeligt, fremhæver Daniel Günther, at det vil have stor betydning for de 60 millioner europæere, der tilhører et nationalt mindretal eller taler et regionalt mindretalssprog, hvis mindretalsrettigheder såsom beskyttelse af identitet, sprog og kultur bliver lovfæstet i EU. Han mener også, at Kommissionen bør lytte til EU-Parlamentet, der udover at have vedtaget en resolution til fordel for borgerinitiativet afholdt en offentlig høring til fordel for initiativet 15. oktober. Her var der bred opbakning.

“Jeg ville være taknemmelig, hvis du kunne understrege disse positive vurderinger i arbejdet med borgerinitiativet i de forskellige direktiver”, skriver Daniel Günther ifølge FUEN i sit brev.

Også den tyske Forbundsdag er positiv over for borgerinitiativet og har i november måned vedtaget en resolution herfor, hvilket Daniel Günther også fremhæver i sit brev.

Daniel Günther og Slesvig-Holsten har længe været blandt fortalerne for Minority Safepack-initiativet. Ved et pressemøde i november 2017 i forbindelse med kampagnen for at indsamle underskrifter udtalte ministerpræsidenten, at Slesvig-Holsten vil være bannerfører for mindretalsbeskyttelse i Tyskland og Europa.

Også Grænseforeningen har været involveret i borgerinitiativet. Senest med et fællesbrev i samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kort før jul.

”Vi henvender os derfor til dig i håb om, at udenrigsministeren på rette tid og sted vil tilkendegive regeringens synspunkter i forhold til MSPI og FUEN’s forslag. Vi kan med henvisning til den enighed, der præger de danske og tyske mindretalsordninger ikke forestille os, at der i forhold til Den tyske Forbundsdag er divergerende opfattelser af EU’s medansvar for, hvordan 50 millioner europæere, svarende til 10 procent af den samlede befolkning (i EU, red.), behandles af de stater, de bor i”, lyder det i brevet.