Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvig får ny ugeavis

13. januar 2023

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigsk Forening (SSF) er gået sammen om et nyt foreningsblad for det danske mindretal. Bladet erstatter SSF’s informationsblad ’Kontakt’, der er udkommet siden 1980’erne.

Ugeavisen Sydslesvig erstatter SSF's informationsblad 'Kontakt', der er udkommet siden 1980'erne.

Ugeavisen Sydslesvig erstatter SSF's informationsblad 'Kontakt', der er udkommet siden 1980'erne.

Foto: Grænseforeningen

Det danske mindretal i Sydslesvig har fået en ny ugeavis. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigsk Forening (SSF) er gået sammen om Ugeavisen Sydslesvig, der er udkommet første gang torsdag som indstik i Flensborg Avis.

Ugeavisen Sydslesvig er et fælles medlems- og informationsblad, der erstatter SSF’s informationsblad ’Kontakt’, der er udkommet siden 1980’erne.

”Vores grundlag er en fælles sag og det folkelige arbejde. SdU og SSF er to sider af samme sag. Derfor giver det god mening, at vi slår vores kræfter sammen, når opgaven lægger op til det”, siger SdU-formand Kay von Eitzen i Ugeavisen Sydslesvig.

Han suppleres af SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen og SSF-formand Gitte Hougaard-Werner, der i Ugeavisen Sydslesvig forklarer, at det nye medlemsblad er et forsøg på at samtænke foreningernes kommunikation og fremtidssikre mindretallet.

Det nye medlemsblad kommer i direkte forlængelse af en debat om strukturen i det danske mindretal, der endte uden resultat. SdU og SSF gav i debatten udtryk for at ville nytænke mindretallets struktur fuldstændigt. Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig advokerede i stedet for en løsningsmodel, hvor en række udvalg under Det Sydslesvigske Samråd, mindretallets koordinerende organ, skulle løse mindretallets fælles udfordringer. Debatten blev lagt i graven i december måned.

Ugeavisen Sydslesvig sendes ud til alle SSF’s medlemmer samt SdU’s institutioner, haller og foreningshuse. SdU er en paraplyorganisation med suveræne foreninger som medlemmer.

Ugeavisen Sydslesvig kan læses her.