Tilbage til nyhedsliste

Sydslesvigudvalget støtter atter europæisk mindretalssamarbejde

22. december 2020

Både den europæiske mindretalsorganisation FUEN og højskoleprojektet Minority Changemaker, der skal samle unge europæere med mindretalsbaggrund, modtager tilskud fra Folketingets Sydslesvigudvalg i 2021.

Christian Juhl er formand for Folketingets Sydslesvigudvalg.

Christian Juhl er formand for Folketingets Sydslesvigudvalg.

Foto: Thomas Tolstrup

Folketingets Sydslesvigudvalg bevilliger i år 490 millioner kroner til det danske mindretal i Sydslesvig i 2021. Denne gang gives en del af støtten til europæisk mindretalssamarbejde, idet den europæiske mindretalsorganisation Federal Union of European Nationalities (FUEN) støttes med 200.000 kr. i driftstilskud og det europæiske højskoleprojekt for mindretalsunge, Minority Changemaker Programme, som Grænseforeningen står bag, støttes med godt tre millioner kroner.

Christian Juhl (EL), der er formand for Sydslesvigudvalget, glæder sig over, at FUEN, der ikke har modtaget støtte fra Danmark siden 2017, igen modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.

”Det europæiske mindretalssamarbejde er vigtigt. For det er ikke alle mindretal, der har det så godt som det danske og det tyske mindretal i vores grænseland. Og den dansk-tyske mindretalsmodel spiller en central rolle som inspiration for, hvordan konflikter kan løses. Derfor er det vigtigt, at Europas mindretal mødes, hjælper hinanden og udveksler erfaringer. Det møde støtter vi nu i FUEN og på højskoleopholdet Minority Changemaker på Jaruplund Højskole”, siger Christian Juhl og pointerer, at støtten til FUEN trods dens beskedne størrelse er et vigtigt signal om at Danmark bakker op om det europæiske mindretalssamarbejde.

Selvom det er et enigt Sydslesvigudvalg, der står bag bevillingerne, er udvalgsmedlem Martin Henriksen (DF) ikke begejstret for støtten til FUEN.

”Jeg er ikke meget for, at FUEN igen kommer med, da FUEN efter min opfattelse falder uden for mindretallets og udvalgets kerneopgaver. Men da der også er en nødvendig håndsrækning til nogle af de andre foreninger, så kan jeg samlet set støtte kompromiset”, siger Martin Henriksen i en pressemeddelelse.

Den økonomiske støtte til FUEN kommer samtidig med, at borgerforslaget Minority SafePack Initiative (MSPI), som FUEN står bag og som skal sikre mindretallenes rettigheder i Europa, bliver diskuteret i EU. I den forbindelse har Den tyske Forbundsdag den 24. november enstemmigt vedtaget en resolution til støtte for MSPI, hvori forbundsregeringen opfordres til at gøre sin indflydelse gældende over for EU-Kommissionen, der skal behandle borgerinitiativet inden 15. januar 2021.

Formændene Gitte Hougaard-Werner, Sydslesvigsk Forening, Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger, og Peter Skov-Jakobsen, Grænseforeningen, har den 7. december sammen sendt et brev til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) med opfordring til at også Danmark skal støtte op om MSPI.

”Jeg mener bestemt regeringen og vi i Folketinget skal støtte op om Minority SafePack Initiative. Og jeg ser frem til diskussionen i Folketinget efter nytår”, siger Christian Juhl.

Sydslesvigudvalgets bevilling på 488,3 millioner kroner gives som driftstilskud og som projekt- og anlægsstøtte. Bevillingen til projekt- og anlægsstøtte er beskåret i forhold til sidste år, så den samlede bevilling er mindre end i 2020. Til gengæld gives der mere i driftstilskud end sidste år. Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået øget sit driftstilskud til godt 350 millioner kroner, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger får godt 36 millioner kroner, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig får godt 29 millioner kroner, Sydslesvigsk Forening og Flensborg Avis får hver godt 26 millioner kroner, Grænseforeningen får 4 millioner kroner, Sydslesvigsk Vælgerforening får 3,7 millioner kroner, Nordisk Informationskontor får 500.000 kroner og FUEN får 200.000 kroner. Derudover støttes to projekter: Højskoleprojektet Minority Changemaker Programme støttes med tre millioner kroner og skolekonkurrencen ”Genforen dit fællesskab” med 490.000 kroner. Derudover gives et samlet anlægstilskud på 3,8 millioner kroner, og 2,1 millioner kroner afsættes til drift af Sydslesvigudvalgets sekretariat i Kulturministeriet, udvalgets rejser mm. Det oplyser Sydslesvigudvalget i en pressemeddelelse.