Tilbage til nyhedsliste

Tyskerne kender ikke den dansk-tyske grænses historie

24. januar 2020

I delstaten Slesvig-Holsten markerer man ikke Genforeningen, men derimod den dansk-tyske grænses 100-års jubilæum. Dog kender hverken særlig mange tyskere eller slesvig-holstenere til grænsens historie.

Afstemningsplakat fra folkeafstemningen i 1920. Illustration: Alex Eckener, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

I 1920 hvervede afstemningsplakater på dansk og tysk om vælgernes gunst i hele landsdelen Slesvig forud for folkeafstemningerne, der førte til Sønderjyllands genforening med Danmark. Den historie er dog ikke særlig kendt i Tyskland, siger historiker Jan Schlürmann.

Illustration: Alex Eckener, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Mens man i Danmark i år markerer 100-året for Genforeningen, markerer man på tysk side i delstaten Slesvig-Holsten den dansk-tyske grænsens 100-års jubilæum. Men historien om grænses tilblivelse ved en folkeafstemning i 1920 er ukendt for store dele af den tyske befolkning, også i Slesvig-Holsten.

Det siger den tyske historiker Jan Schlürmann, der netop har udgivet bogen ’1920. Eine Grenze für den Frieden‘ om folkeafstemningen i 1920, til Der Nordschleswiger. Dermed spår han, at jubilæumsåret for grænsen ikke vil få den store bevågenhed i Tyskland.  

”Selv delstatens egen historie er ikke særlig kendt i Slesvig-Holsten. Dertil kommer, at delstaten Slesvig-Holstens historie ikke har særlig stor bevågenhed i Tyskland. Desuden er begivenhederne fra 1920 ikke en del af skolernes pensum i Slesvig-Holsten, hvor der derimod lægges stor vægt på den fællestyske historie”, siger Jan Schlürmann til Der Nordschleswiger.

Han uddyber over for avisen, at ordet ’genforening’ af tyskerne udelukkende forbindes med den tysk-tyske genforening i 1990, og at 2020 for tyskerne også forbindes med andre historiske jubilæer, særligt med 75-året for afslutningen af Anden Verdenskrig.

Den manglende opmærksomhed på grænsen og grænseregionens historie betyder ifølge Jan Schlürmann, at der ikke sættes tilstrækkeligt fokus på grænseregionen.

”Den danske regering begår den fejl, at den tilsidesætter den slesvig-holstenske regering, fordi den ’kun’ er en delstatsregering, mens Danmark på den anden side ikke får tilstrækkelig opmærksomhed fra Berlin”, siger Jan Schlürmann til Der Nordschleswiger, og understreger at grænseregionens mindretal dermed tilsidesættes som hovedaktører i den videre udvikling af det gode dansk-tyske forhold. 

Fra den slesvig-holstenske regerings side bliver 100-året for grænsedragningen markeret under overskriften ”100 år dansk-tysk grænse”.

”I lyset af de mange grænsekonflikter, der i dag udspiller sig i mange andre regioner, finder jeg det særligt bemærkelsesværdigt, at grænsens forløb har været uforandret igennem et århundrede, og at grænsen i dag forbinder Danmark og Tyskland mere, end den skiller. […] Det vil vi i Slesvig-Holsten også særligt fremhæve med vores jubilæumsaktiviteter”, har ministerpræsident Daniel Günther (CDU) i den forbindelse sagt til magasinet Grænsen.