"Gamle fjender er blevet til gode naboer og ægte venner. Denne udvikling er noget helt unikt."

Foto: Frank Peter

Slesvig-Holstens ministerpræsident svarer: Hvad betyder Genforeningen?

Genforeningen 1920-2020

Magasinet Grænsen har spurgt Daniel Günther (CDU), Slesvig-Holstens ministerpræsident, om, hvad Genforeningen betyder for ham

Ministerpræsident Daniel Günther:

"For snart 100 år siden besluttede vore forfædre, at spørgsmålet om grænsens forløb skulle afgøres ved stemmeurnerne og ikke med våben. 1920 var også fødselsåret for det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland. Mindretallene har ydet helt væsentlige bidrag til at skabe grundlag for nutidens dansk-tyske venskab. I lyset af de mange grænsekonflikter, der i dag udspiller sig i mange andre regioner, finder jeg det særligt bemærkelsesværdigt, at grænsens forløb har været uforandret igennem et århundrede, og at grænsen i dag forbinder Danmark og Tyskland mere, end den skiller. Gamle fjender er blevet til gode naboer og ægte venner. Denne udvikling er noget helt unikt. Og det fylder mig med ydmyghed og stor glæde. Det vil vi i Slesvig-Holsten også særligt fremhæve med vores jubilæumsaktiviteter, som vi afholder under sloganet “fælles over grænser”."