Peter Hattesen (1896-1981) og hans søn Holger Hattesen (1937-1993) var begge kunstnere.

Foto: Fra bogen

Dobbeltbiografi fortæller mindretalshistorie

Kunstnerne Peter og Holger Hattesens livsoplevelser er med til at fortælle grænselandets historie i bogen Rygrad af Lars Erik Bethge

I 2020 vil markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark også skabe opmærksomhed om det danske mindretal i Sydslesvig, som i 1920 ikke opnåede at blive genforenet. Det danske mindretal, der i dag består af ca. 50.000 dansksindede i Sydslesvig, har dermed en væsentlig anden historie end danskerne nord for grænsen.

Det forklarer Lars Erik Bethge, der er forfatter til bogen Rygrad om kunstnerne Peter og Holger Hattesen, far og søn, hvis liv i Sydslesvig afspejler, hvordan det har været at være en del af det danske mindretal i det 20. århundrede.

“Sydslesvigerne er præget af en anden historie. Selv om de har bekendt sig til det danske sprog og kulturliv, så er de stadigvæk mennesker, der har levet i en anden stat med en anden samfundsudvikling. Sydslesvigerne kan aldrig blive som danskerne i Danmark, og det er et vigtigt aspekt at huske på i 2020”, siger Lars Erik Bethge, der selv er en del af det danske mindretal. Pr. 1. februar er han ny leder af Danevirke Museum og tidligere kommunikationschef i Sydslesvigsk Forening (SSF).

Bogen, der er lavet som en dobbeltbiografi, fortæller først historien om Peter Hattesen, som blev født i Flensborg i 1896 med en dansk mor og en tysk far. Gennem sin levetid oplevede han bl.a. at deltage i Første Verdenskrig, se Sønderjylland blive genforenet med Danmark og nazificeringen af Tyskland, der ledte til Anden Verdenskrig. Selv etablerede han sig som kunstner og kunsthandler i Flensborg på adressen Holm 76 i et atelier, der blev erhvervet i 1931.

Bogens anden halvdel omhandler sønnen Holger Hattesen, der blev født i 1937 og voksede op som en del af det danske mindretal i Flensborg. Han overtog faderens kunsthandel i 1971 og havde på det tidspunkt selv etableret sig som kunstner. Gennem sit forholdsvis korte liv – Holger Hattesen døde som 56-årig i 1993 efter længere tids kræftsygdom – fremstillede han en række kunstværker.

“Det skulle være en dobbeltbiografi, da deres historier hænger sammen og er meget spændende og egnede til at fortælle grænselandets historie. Selvom de var meget forskellige som personer, er man dog ikke i tvivl om, at det er far og søn, når man læser bogen”, siger Lars Erik Bethge, der tilføjer, at Holger Hattesens enke, Anni Bøgh Hattesen, har været en stor hjælp i arbejdet med at finde kilder, billedmateriale og anden information.

Holger Hattesen var en del af det danske mindretal i Sydslesvig, men var ikke begejstret, når det nationale blev for slevhøjtidligt. Kunstværket 'Rigsvåbenet', hvor de tre løver er erstattet med grise, er malet i 1980'erne. Våbenskjoldet pryder også bogens forside.

Holger Hattesen var en del af det danske mindretal i Sydslesvig, men var ikke begejstret, når det nationale blev for slevhøjtidligt. Kunstværket 'Rigsvåbenet', hvor de tre løver er erstattet med grise, er malet i 1980'erne. Våbenskjoldet pryder også bogens forside.

Foto: Fra bogen.

“Jeg er utrolig taknemmelig for at få lov til at fortælle deres historie”, tilføjer han.

Bogen har været cirka ti år undervejs, idet Lars Erik Bethge har skrevet på bogen sideløbende med sit arbejde. Kendskabet til de to mænd er for Lars Erik Bethge personligt. Som ung skoleelev i Flensborg besøgte han ofte Holger Hattesens kunsthandel, først med sin far og senere alene.

“Jeg har haft mange spændende samtaler med Holger Hattesen, bl.a. om mindretal og danskhed. Han var meget forud for sin tid og havde en moderne holdning, hvor man godt kunne stå ved sin danskhed og samtidig se positivt på den tyske kulturs indflydelse og berigelse”, forklarer Lars Erik Bethge.

“I Holgers tid var det noget mere sort-hvidt, og det er jo først i de seneste årtier, at vi er nået frem til en åben opfattelse i grænselandet”, siger Lars Erik Bethge.

Bogen blev præsenteret torsdag den 21. november i Flensborghus, der siden 1920 har været det danske mindretals kultur- og forvaltningscentrum. Bogpræsentationen skulle oprindeligt have foregået i den tidligere købmandsbutik C.C. Petersen i Nørregade 78, men blev flyttet som følge af ekstraordinært mange tilmeldte. Ved præsentationen deltog bl.a. Flensborgs overborgmester, Simone Lange (SPD).

“Jeg er glad for overborgmesterens deltagelse, da disse dansksindede kulturpersonligheder i Sydslesvig ikke har været så anerkendte og eksponerede i Tyskland. Det er måske lidt blevet glemt, hvad mindretallet har udrettet for regionen. Og Peter og Holgers Hattesens kunst fortjener eksponering”, siger Lars Erik Bethge.

‘Rygrad’. Af Lars Erik Bethge, 208 sider, 178 kr. Selvudgivelse. Bogen kan købes på www.rygrad.de og er også udkommet på tysk.