Tilbage til nyhedsliste

UNESCO afviser dansk-tysk mindretalsmodel som verdensarv

17. december 2021

Den dansk-tyske mindretalsmodel favner for bredt til at kunne anerkendes som immateriel kulturarv, lyder det fra UNESCO der netop har givet afslag på en fælles dansk-tysk ansøgning.  

Ved et møde i Paris afviste UNESCO torsdag den 16. december den dansk-tyske ansøgning om at få anerkendt den dansk-tyske mindretalsmodel som immateriel kulturarv.

Ved et møde i Paris afviste UNESCO torsdag den 16. december den dansk-tyske ansøgning om at få anerkendt den dansk-tyske mindretalsmodel som immateriel kulturarv.

Foto: unesco.org

Den dansk-tyske mindretalsmodel bliver ikke optaget på UNESCO’s liste over immateriel kulturarv. Det står klart efter, at UNESCO afviste en fælles dansk tysk ansøgning på et komitémøde torsdag den 16. december i Paris.

Både det danske og det tyske mindretal har lagt meget arbejde i ansøgningen, der i marts 2020 blev underskrevet af daværende kulturminister Joy Mogensen (S) og Michelle Müntefering (SPD), daværende tysk viceminister for international kulturpolitik. Og hos Sydslesvigsk Forening (SSF) er man skuffet over UENSCO’s afgørelse.

”Det kan undre, at UNESCO ikke anerkender en grænseregions mellemfolkelige samfundskontrakt mellem mindretal og flertal, der sikrer anerkendelse og ligestilling, det vil sige demokrati og fred, som immateriel verdensarv, mens en særlig rumsterstang kan være anerkendelsesværdig. Navnligt set i lyset af den konfliktfyldte verden, vi lever i, er det vanskeligt forståeligt”, siger SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen i en pressemeddelelse.

Også kulturminister Ane Halsbo Jørgensen (S) er ærgerlig over afgørelsen.

”Det ærgrer mig selvfølgelig, at UNESCO ikke har anerkendt den dansk-tyske mindretalsmodel som immateriel kulturarv. Men det ændrer ikke på, at den dansk-tyske model for fredelig sameksistens i en kulturelt mangfoldig grænseregion er et godt forbillede for andre grænseområder, der kan lade sig inspirere af mindretalsmodellen og den fredelige sameksistens” siger Ane Halsbo Jørgensen i en pressemeddelelse.

UNESCO-komitéens afgørelse blev truffet på baggrund af en tidligere negativ vurdering af den dansk-tyske ansøgning af et underudvalg. Underudvalget begrundede sin vurdering af afsøgningen med, at mindretalsmodellen som kulturpolitisk område favner for bredt til at man kan udpege konkret viden og konkrete færdigheder, der udspringer af modellen.

Det var fhv. kulturminister Bertel Haarder (V), der i 2016 ved De Danske Årsmøder i Sydslesvig, fremlagde ideen om, at den dansk-tyske mindretalsordning burde optages på UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Ideen blev sidenhen taget op af det danske og det tyske mindretal og støttet fra både dansk og tysk side.

Hverken det danske eller tyske mindretal har på nuværende tidspunkt meldt ud om de vil justere ansøgningen, og lave et nyt ansøgningsforsøg.