Gå til leksikonoversigt

Achelis, Thomas Otto, 1887-1967, historiker

Personer

Thomas Otto Achelis (1887-1967) blev født i Bremen og uddannet historiker. Gymnasielærer i Haderslev fra 1916 og ansat af Haderslev by 1924-26 til at ordne byens rådstuearkiv. 1935- 57 lærer i Rendsborg, derefter på universitetet i Kiel. Udgav i 1926-29 Haderslev Bys Historie 1292-1800 på baggrund af studier i rådstuearkivet. Kastede sig derefter over omfattende personalhistoriske studier, og en fortegnelse i tre bind over de slesvigske studenter ved universiteterne 1517-1864 er hans hovedværk. Achelis var en betydningsfuld brobygger mellem dansk og tysk historieskrivning.

Madsen, Lennart S., "Achelis, Thomas Otto," i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011, 

 

Ændret af: Niells Schou

Sidst ændret: den 21. april 2022