Gå til leksikonoversigt

Afstemningen 10. februar 1920

Begreber

I Versailles-traktaten af 28. juni 1919 blev det fastsat, at "Grænsen mellem Tyskland og Danmark skal fastsættes i Overensstemmelse med Befolkningernes Ønsker". Stemmeret havde alle personer over 20 år, født i afstemningsområdet eller bosat der siden 1. januar 1900.

Området deltes i to zoner, således at  Zone 1 betragtedes som en helhed, og således at det fremtidige statsforhold bestemtes ved flertallet af stemmerne i hele området ved en folkeafstemning, som blev afholdt den 10. februar 1920. I Zone 2, som omfattede Flensborg og det såkaldte Mellemslesvig, gennemførtes afstemningen den 14. marts 1920, men her kommunevis.

Selve inddelingen vakte stor diskussion, men blev fastsat i overensstemmelse med den såkaldte Aabenraa-resolution af 17. november 1918, som stort set følger den aktuelle grænse. Alle skulle stemme i de kommuner, hvor de var bosatte eller hvorfra de stammede.

Afstemningerne førte til en voldsom agitation gennem dagspressen, flyveblade og gennem de såkaldte afstemningsplakater. Det danske statslige oplysningskontor lod trykke 107.700 plakater. og hertil skal lægges et betydeligt antal fra Mellemslesvigsk Udvalg. Fra tysk side blev der trykt ca. 200.000 plakater. Navnlig i Flensborg blev der udkæmpet en voldsom krig på plakater. Nogle af tidens bedste plakattegnere var i arbejde på dansk side, bl.a. Rasmus Christiansen, Thor Bøgelund og Harald Slott-Møller.

Bestemmelsen om at alle, som var født i området før 1. januar 1900 havde stemmeret, selv om de ikke længere boede i området, skabte stort røre for at få disse til at vende tilbage til området på afstemningsdagen. Der kom i alt 27.853 stemmeberettigede tilrejsende til afstemningen den 10. februar 1920. Heraf kom de 16.638 nordfra og de 11.069 sydfra. Bestemmelsen fik ingen afgørende indflydelse på det endelige resultat, hverken i 1. eller 2. zone.

Afstemningsresultatet gav et dansk flertal på 75% og førte til en ny grænsedragning (Kruså-grænsen) nord om Flensborg og syd om Tønder. Af 111.191 stemmeberettigede deltog 101.652 i afstemningen, svarende til en stemmeprocent på 91,5. For Danmark stemte 75.431 (74,9 %) medens 25.329 (25,1 %) stemte på Tyskland. Der var tysk flertal i købstæderne Aabenraa, Tønder og Sønderborg samt flere landdistrikter, bl.a. Højer og Tinglev. Haderslev var den eneste købstad med dansk flertal ved folkeafstemningen.

Se Øjenvidneberetning fra afstemningsfesten den 10. februar 1920 i Burkal

Se En tilrejsende stemmeberettiget fra Danmark

Se En tilrejsende stemmeberettiget fra Tyskland