Gå til leksikonoversigt

Andersen, Hans, 1886-1973, gårdejer

Personer

Hans Andersen var gårdejer i Kongsbjerg ved Abild.  Efter at have gået i den tyske skole kom han på Hejls Ungdomsskole og Dalum Landbrugsskole. I 1913 overtog han sin fars gård i Kongsbjerg og blev allerede samme år sekretær i Slogs Herreds Landboforening.

I 1915 blev Hans Andersen tvunget med i krigen og var soldat både på østfronten og vestfronten. I september 1918 blev han taget til fange af englænderne og overført til den særlige lejr for dansksindede sønderjyder i Feltham i England, hvorfra han blev løsladt i foråret 1919, da forberedelserne til afstemningerne var i gang. Efter Genforeningen blev han sognefoged i Kongsbjerg og formand for Abild Mejeri og den lokale ungdomsforening.

Som et modtræk mod det tyske mindretals oprettelse af "Kreditanstalt Vogelgesang", der havde til formål at støtte tysksindede landmænds køb af landbrugsejendomme i Sønderjylland, engagerede Hans Andersen sig i oprettelsen af Landeværnet, som blev stiftet i januar 1927 og havde til formål at indsamle penge og udlåne til dansksindede landmænd. Han blev valgt til formand for Landeværnet, en post han bestred helt frem til 1963. Det lykkedes under hans ledelse at modstå den tyske offensiv i "jordkampen", også i de vanskelige krisår i 1930'erne, hvor landmændene ikke kunne betale deres renter og afdrag. 

Fra 1940-1958 var han endvidere formand for De sønderjyske Danske Samfund, der havde til formål at samle og dokumentere Sønderjyllands danskhed og modarbejde de tyske krav om en grænseflytning. Under besættelsen blev det besluttet at udbrede Danske Samfund over hele landsdelen. Foreningen fik i løbet af besættelsestiden næsten 80.000 medlemmer og blev landsdelens største nationale forening.

Efter besættelsen stiftede Sprogforeningen, Skoleforeningen, Danske Samfund, Det Unge Grænseværn, Sønderjydsk Idrætsforening og ungdomsforeningerne "De nationale foreningers Samarbejdsudvalg", som Hans Andersen blev formand for. Samarbejdsudvalget blev et vigtigt debatforum for grænselandets særlige spørgsmål, men mistede sin betydning i takt med den nationale afspænding og ophørte efter 1970.

I sine sidste leveår dyrkede Hans Andersen især sin historiske interesse og leverede bl.a. bidrag til Sønderjysk Månedsbrev. Andersen var en myndig og med årene udpræget konservativ personlighed. 

Hans Andersen døde på Løgumkloster Sygehus den 30. april 1973.

Kilde:

Hans Schultz Hansens artikel i "Det Nationale Portrætgalleri på Folkehjem", Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland, 2005.

Hans Schultz 

Sønderjyske Årbøger 1973, s. 235-237.

Sprogforeningens Almanak 1974, s. 113-115.