Gå til leksikonoversigt

Augustenborg

Steder

Slotsby i tilknytning til Augustenborg Slot, opstået i takt med udbygningen af slottet i løbet af 1700-tallet. 1730 havde byen ca. 40 huse, i 1796 ca. 66. Befolkningen var helt overvejende tilknyttet hertughoffet som funktionærer, tjenestefolk og håndværkere. Befolkningen skulle benytte Ketting Kirke frem til 1852, da slotskirken var forbeholdt hertugfamilien og dens hoffolk. 531 indbyggere i 1860, 762 indbyggere i 1921, 1.926 i 1960 og 3.279 i 2011. I byens centrale del findes en række fredede og bevaringsværdige huse fra midten og slutningen af 1700-tallet, der skal ses i forlængelse af det store slotsanlæg med park og staldgård. Augustenborg fik formentlig i 1764 privilegier som flække. Efter Genforeningen i 1920 valgte byen at blive udskilt af amtet og beholdt dermed på dette punkt sin flækkestatus frem til sammenlægningen med Ketting i 1966. Fra 1930’erne kom det psykiatriske hospital til at spille en vigtig rolle som arbejdsplads, men det vil blive nedlagt omring 2015. I nutiden er Augustenborg i vid udstrækning en forstad til Sønderborg.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.