Gå til leksikonoversigt

Augustenborg

Steder
Augustenborgs lystbådehavn ved bunden af Augustenborg Fjord. Den gule bygning ned til havnen er DLG's silo. I baggrunden til højre ses Augustenborg Slot. Foto fra 2022.

Augustenborgs lystbådehavn ved bunden af Augustenborg Fjord. Den gule bygning ned til havnen er DLG's silo. I baggrunden til højre ses Augustenborg Slot. Foto fra 2022.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.

By på Als ved bunden af Augustenborg Fjord og med 7 km til Sønderborg. Den tilhører i dag Sønderborg Kommune. Byen er opstået i tilknytning til Augustenborg Slot i takt med udbygningen af slottet i løbet af 1700-tallet. I 1730 havde byen ca. 40 huse, i 1796 ca. 66. Befolkningen var helt overvejende tilknyttet hertughoffet som funktionærer, tjenestefolk og håndværkere. Befolkningen skulle benytte Ketting Kirke frem til 1852, da slotskirken var forbeholdt hertugfamilien og dens hoffolk. I dag er slotskirken sognekirke. Augustenborg havde 531 indbyggere i 1860, 762 indbyggere i 1921, 1.926 i 1960 og 3.160 i 2023.

I byens centrale del findes en række fredede og bevaringsværdige huse fra midten og slutningen af 1700-tallet, der skal ses i forlængelse af det store slotsanlæg med park og staldgård. Augustenborg fik formentlig i 1764 privilegier som flække. Efter Genforeningen i 1920 valgte byen at blive udskilt af amtet og beholdt dermed på dette punkt sin flækkestatus frem til sammenlægningen med Ketting i 1966. Fra 1930’erne kom det psykiatriske hospital på Augustenborg Slot til at spille en vigtig rolle som arbejdsplads, det blev nedlagt i 2015.

Augustenborg var i perioden 1970-2006 hovedbyen i daværende Augustenborg Kommune. I 2024 blev det besluttet, at dele af det gamle rådhus tjene som sundhedshus.

I nutiden er Augustenborg i vid udstrækning en forstad til Sønderborg. Den har en større lystbådehavn.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Augustenborg Slot

Farvelagt radering af Augustenborg Slot af Søren L. Lange fra 1820.

Statens Museum for Kunst.