Gå til leksikonoversigt

Augustenborgske hertuger

Begreber

Den første hertug af Augustenborg, Ernst Günther (1609-89), var gennem faderen hertug Alexander af Sønderborg (1573-1627) sønnesøn af hertug Hans den Yngre af Sønderborg (1545-1622), lillebror til Frederik 2. Ernst Günther grundlagde Augustenborg i 1650'erne og er således stamfader til den augustenborgske hertugslægt, som imidlertid er uden politisk betydning før begyndelsen af 1800-tallet, da den gottorpske hertugslægt uddøde.

Det augustenborgske hof havde nære kontakter med tidens kunstnere, filosoffer og foregangsmænd på det økonomiske og sociale område. Hertugen forstod at udnytte de folkelige rørelser i første halvdel af 1800-tallet i sine slægtspolitiske planer. En række forskellige synspunkter, konservative, liberale, lokalpatriotiske og tysksindede fandt sammen i det slesvig-holstenske oprør i 1848, der resulterede i Treårskrigen 1848-50.

Hertug Christian August måtte i hast forlade Augustenborg den 26. marts 1848. Efter nederlaget for de slesvig-holstenske oprørere tilfaldt slottet den danske stat og hertugen af Augustenborg flyttede til slottet Primgenau i Schlesien. 

De vigtigste personer i den augustenborgske hertugfamilie og begivenheder omkring dem:

Hans den Yngre. Hertug i Slesvig-Holsten-Sønderborg (1545-1622). Lillebror til den danske konge Frederik 2., far til:

Alexander. Hertug af Sønderborg (1573-1622), far til:

Ernst Günther. Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1609-89). Den første augustenborgske hertug og bygherre til det oprindelige Augustenborg Slot, far til:

Frederik Wilhelm. Prins af Augustenborg (1668-1714), far til:

Christian August. Hertug af Augustenborg (1696-1754), far til:

Frederik Christian 1. Hertug af Augustenborg (1721-94). Byggede barokslottet Augustenborg, far til:

Frederik Christian 2. Hertug af Augustenborg (1765-1814). Giftede sig med Louise Augusta, datter af Struensee og Christian 7.s dronning Caroline Mathilde, forældre til: 

Christian August. Hertug af Augustenborg (1798-1869), Frederik, "Prinsen af Nør" (1800-65) og Caroline Amalie (1796-1881), der senere blev gift med den danske konge Christian 8. De to sønner sluttede sig til slesvig-holstenerne under borgerkrigen 1848-50 mens Caroline Amalie stod på den danske side.

Christian August giftede sig i 1820 med grevinde Louise Danneskiold-Samsøe og tabte dermed nødvendig anseelse i bestræbelsen på at blive dansk konge efter Frederik 7. Han var far til:
 

"Friedrich der 8." Hertugprætendent 1864 (1829-80), far til:

Auguste Victoria (1858-1921) som i 1881 gifter sig med den senere kejser Wilhelm 2.