Gå til leksikonoversigt

Bismarcktårnet, Knivsbjerg

Begreber

47 m højt monument, opført på bakketoppen Knivsbjerg (Sønderjyllands højeste punkt) i 1899 som tyskhedens symbol i Sønderjylland. På tårnet stod øverst Bismarck-citatet "Wir Deutsche fürschten Gott, sonst nichts auf der Welt". Endvidere bar tårnet den tyske rigsørn og Slesvig-Holstens våbenskjold samt det slesvig-holstenske slagord "Up ewig ungedeelt". I en niche i tårnet stod oprindeligt en 7 meter høj statue af Bismarck, som i 1919, altså før Genforeningen, blev flyttet til Aschberg i naturparken Hüttener Berge vest for Echernförde i Sydslesvig. Selve tårnet blev sprængt i luften natten mellem den 15. og 16. august 1945 af danske sabotører, altså over tre måneder efter befrielsen den 5. maj 1945. Monumentet tilhørte det tyske mindretal i Sønderjylland, og sprængningen måtte anses for at være en kriminel handling. 

Der blev igangsat en politimæssig efterforskning, men den arbejdede nærmest proforma ud fra en fælles dansk holdning om, at monumentet på den enel eller den anden måde måtte væk. Der var således forbindelse mellem de involverede og højtplacerede i dansk politi og militær. Ikke alle detaljer om sprængningen kendes, men kulturhistorikeren Inge Adriansen interviewede i 2007 ca. 10 af de personer, der deltog i sprængningen. Interviewene blev imidlertid båndlagt således, at de ikke kan komme til offentlighedens kendskab, før alle de interviewede er afgået ved døden. 

Detaljer og navne på deltagere i sprængningen findes i bogen "Kvindernes modstandskamp. Krigere, koner og mødre" (2012) af Anne Dorthe Holm. Inden bogens udgivelse interviewede forfatteren Ulla Kunøe, der deltog i sprængningen. Hun nævner i interviewet bl.a. chaufføren Aksel Tang Christensen og sabotørerne Carl Bjerring og Kresten Grau, der havde særlig indsigt i sprængstoffer. 

"Grænsevagten" beretter om sprængningen:

"Natten til den 16. August blev det hæslige Taarn paa Knivsbjerg sprængt i Luften og fuldstændigt ødelagt. Sprængningen skete Kl. 3.10. Kort før var Sabotørerne, omkring 40, deriblandt to Kvinder, i nogle Biler ankommet til Stedet, og inden Eksplosionen blev saavel den nærmestboende Befolkning som de 40 tyske Soldater, der stadig boede i Pavillonen ved Monumentet, advaret. De fik 10 Minutter til at bringe sig i Sikkerhed, men da alle fulgte den givne Ordre, kom ingen Mennesker noget til. Der blev kun dræbt en Hund, som ramtes af en stor Kampesten. Efter al Sandsynlighed har der været anvendt en meget betydelig Mængde kraftigt Sprængstof for at faa det store Monument udslettet. Der nævnes 50 kg."

Sprængningen er omtalt i en større feature i dagbladet Information den 25. september 2020 og i Flensborg Avis den 17. juli 2021.