Gå til leksikonoversigt

Callø, Poul Anker, 1882-1960, kreditforeningsdirektør

Personer

Poul Anker Callø blev født i Haderslev, hvor han bl.a. gik i den preussiske Haderslev Latinskole sammen med den senere amtmand Kr. Refslund Thomsen. Da de to i 1902 under en ekskursion nægtede at råbe hurra for Bismarck, blev de begge bortvist fra skolen. Callø tog året efter studentereksamen fra et privat studenterkursus i København. I 1907 tog han eksamen som cand.polit. og blev derefter H.P. Hanssens medarbejder ved det særlige optantkontor.

Efter fortsatte studier i Berlin og Jena blev Callø i 1908 ansat som forretningsfører for den danske sparekasse i Rødding, samtidig med at han udfoldede sine journalistiske evner ved Hejmdal i Aabenraa. Han skrev især kyndige artikler om økonomiske og nationalpolitiske forhold.

Ved krigsudbruddet i 1914 blev P.A. Callø i lighed med en række andre danske journalister i Sønderjylland fængslet. Efter løsladelsen blev han indkaldt og gjorde krigstjeneste frem til 1918, hvorefter han meldte sig til afstemnings- og genforeningsarbejdet. Han blev sekretær i Vælgerforeningens økonomiske udvalg og direktør for den nyoprettede Sønderjyllands Kreditforening. Samtidig fortsatte han sin skribentvirksomhed for Hejmdal, hvor hans økonomiske sagkundskab havde betydning for det øvrige Danmarks forståelse af de særlige vanskeligheder i Sønderjylland.

Efter nazismens sammenbrud i 1945 stod Callø urokkeligt på Aabenraa-linien og ønskede altså ikke en grænserevision. Han holdt en bemærkelsesværdig grundlovstale i 1945 i Skibelund Krat, "hvor han til en forsamling, hvis sind endnu var bundne af gengældelsesforestillinger, djærvt fremførte Cæsars kloge ord om besindighed mod en slagen modstander" (Folmer Johnsen i pjecen "Skibelund Krat og dets Mindesmærker").

Han skrev forskellige afhandlinger om økonomiske forhold i Sønderjylland, herunder "Sønderjyllands Kreditforening gennem 25 år (Haderslev, 1945).

Litteratur:

Sprogforeningens Almanak, 1961, s. 108-111.