Gå til leksikonoversigt

Christian 5., 1646-1699, dansk konge

Personer

Christian 5. blev født på Duborg Slot i Flensborg den 15. april 1646. Han var søn af Frederik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg og blev i 1667 gift med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel, med hvem han fik seks børn, her i blandt sin efterfølger Frederik 4.

Som den første konge havde han også en officiel elskerinde, nemlig Sophie Amalie Moth, med hvem han efter 1670 fik 6 børn.

Christian 5. var dansk-norsk konge fra 1670 og dermed den første danske konge, der ved sin tiltræden var enevoldskonge. Han var derfor også den første konge, som skulle salves, og til denne anledning blev der udarbejdet et særligt ceremoniel og kostbare kronregalier. I Christian den 5.'s første regeringsår var Griffenfeld den ledende politiker. Skånske Krig (1675-79) var et forgæves forsøg på at genvinde Skåne, Halland og Blekinge, som var tabt i 1658.

Christian 5.'s valgsprog var "Gudsfrygt og retfærdighed." Han døde den 25. august 1699 0g blev begravet i Roskilde Domkirke.