Gå til leksikonoversigt

Christian 8., 1786-1848, dansk konge

Personer

Født i ægteskabet mellem Christians 7. lillebror arveprins Frederik (1753-1805) og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, men den biologiske far menes at være arveprinsens adjudant, Frederik von Blücher (1760-1806). Norsk konge fra 1814, men abdicerede samme år. Dansk konge fra 1839. 

Christian giftede sig i 1806 med Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, med hvem han i 1808 fik sønnen Frederik 7., men ægteskabet opløstes efter fire år på grund af Charlotte Frederikkes utroskab med komponisten Édouard du Puy. Derefter giftede han sig med Caroline Amalie af Augustenborg (1796-1881).

Under Christian 8. begyndte de nationale spørgsmål i hertugdømmerne Slesvig og Holsten at tilspidses, hvilket vanskeliggjorde hans stilling. Han opfattede sig først og fremmest som monark for helstaten og blokerede derfor for en fri forfatning, som han frygtede ville føre til helstatens undergang. De vanskelige forfatningsspørgsmål lod sig ikke sådan løse og Christian 8. blev derfor opfattet som ubeslutsom. F.eks. havde kongen store problemer med at håndtere konflikten i forbindelse med at Peter Hiort Lorenzen havde talt dansk i stænderforsamlingen i Slesvig den 11. november 1842. Først med Sprogpatentet af 29. marts 1844 forsøgte kongen at skabe klarhed, hvilket mislykkedes.

Et andet stort spørgsmål i hans regeringstid var, hvem der skulle arve den danske trone efter den barnløse Frederik 7. Der var på grund af meget indviklede arveforhold flere tronfølgemuligheder, nemlig Friedrich af Hessen (1820-1884); Hertug Christian August af Augustenborg (1798-1869) og prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg. Med Christian 8.'s Åbne brev af 1846 stod det klart, at augustenborgernes arvekrav ville blive afvist og at valget ville falde på Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, den senere Christian 9.

Christian 8. døde den 20. januar 1848 og i sit politiske testamente pålagde han sønnen Frederik 7. at give Danmark og hertugdømmerne en fælles forfatning og i øvrigt at rådføre sig med fædrelandssindede mænd, hvor han fra hertugdømmerne udtrykkeligt nævnte H. Reventlow-Criminil og Carl Moltke.

Christian 8. ligger begravet i Roskilde Domkirke. Hans valgsprog var "Gud og fædrelandet."