Gå til leksikonoversigt

Christian August 2., 1798-1869, hertug af Augustenborg

Personer

Hertug Christian August levede i perioden med nationale spændinger i Sønderjylland, og han blev en stærk politiker for den liberale slesvig-holstenske og tyske sag i hertugdømmet Slesvig. Samtidig gjorde han, som efterkommer af hertug Hans den Yngre sammen med sin lillebror Frederik (Prinsen af Nør) krav på den danske krone efter den sidste oldenborgske konge Frederik 7., der kunne forudses at dø uden efterkommere. Dette krav blev dog afvist i Christian 8.’s Åbne Brev af 1846, hvilket Christian August protesterede voldsomt imod.

Da Frederik 7. døde i november 1863 gav Christian August af Augustenborg omgående afkald på sin "arveret" til fordel for sin søn Friedrich der Achte, der tog dette navn for at fremstå som retmæssig arving til Slesvig og Holsten efter Frederik 7.

Efter oprøret i Rendsborg, hvor den slesvig-holstenske bevægelse erklærede Slesvig-Holsten uafhængig af Danmark, gik Christian August med på slesvig-holstensk side i Treårskrigen. Efter slesvig-holstenernes nederlag i 1850 blev Christian August landsforvist og flyttede til godset Primkenau i Slesien.

Christian Augusts datter Auguste Victoria (1858-1921) blev i 1881 gift med den senere tyske kejser Wilhelm 2.