Gå til leksikonoversigt

Dybbøl, Slaget på

Begreber

Før krigen i 1864 var Dybbølstillingen udbygget med ti skanser i en bue fra Vemmingbund mod syd til Alssund nord for Sønderborg. Efter tilbagetoget fra Danevirke den 5.-6. februar 1864 faldt den danske hær tilbage på Dybbølstillingen, som derefter blev belejret af en langt stærkere preussisk hær.

Efter længere tids beskydning, som kulminerede med 16 dages voldsomt bombardement, der lagde skanserne, Dybbøl Mølle og en stor del af Sønderborg i grus, stormede preusserne den 18. april stillingen, og den danske hær blev med store tab trængt tilbage til Als. Angrebet kom med størst kraft mod danskernes venstre flanke (Skanse 2, 3 og 4). Ottende brigade satte under ledelse af oberst Scharffenberg et modangreb ind, men måtte opgive efter under store tab at være nået frem til Møllehuset. Herefter lykkedesd det at trække den danske hær tilbage til brohovedet og videre over pontonbroen til Als, som blev kappet kl. ca. 14.00. Preusserne fortsatte beskydningen af danske stillinger nord og syd for Sønderborg til mørkets frembrud.De samlede danske tab (døde, sårede, savnede og tilfangetagne) ved Slaget på Dybbøl var 4.810 mand (378 faldne, 910 sårede, hvoraf mange hurtigt omkom, 646 savnede og 2.876 tilfangetagne). På preussisk/østrigsk side var de samlede tab 1.201 (263 faldne, 29 savnede og 689 sårede, hvoraf mange ligeledes hurtigt omkom).

På dansk side led 2. og 22. regiment, som havde forsvaret skanserne 1-4 på venstre fløj de alvorligste tab. Af en kampstyrke på 1.268 mand kom kun 400 uskadte til Als efter stormen. 22. regiments kampstyrke var på 1.104 mand. Af disse rapporteredes ikke mindre end 921 døde, sårede eller tilfangetagne efter stormen. Også 8. brigade led helt katastrofale tabe. Det samlede antal døde, sårede og tilfangetagne udgjorde 1.416 mand, svarende til ca. havdelen af brigadens kampstyrke.

Øjenvidneskildring fra slagmarken efter slaget    

Se og hør Tom Buk-Swientys beskrivelse af Slaget på Dybbøl og overgangen til Als

Læs Wilhelm Dinesens beskrivelse "Fra 8. Brigade"

Se Museum Sønderjyllands video om Stormen på Dybbøl.

Kilde: Johannes Nielsen: "1864. Da Europa gik af lave".