Gå til leksikonoversigt

Ejderkanalen

Steder

Ejderkanalen var den første kanalforbindelse mellem den sejlbare del af floden Ejderen ved Rendsborg via Audorf-søerne, Schirnå og Levensau til Holtenau ved Kielerfjorden, en længde på i alt 34 km gennem 6 sluser ved Holtenau, Knoop, Rathmannsdorf, Königsförde, Kluvensiek og Rendsborg. Hvor det var muligt at udnytte naturlige vandløb, gjorde man det.

Under hver sluse blev der nedhamret 1600 bøgestammer med en længde på 7-14 m. Derudover blev der lagt tre riste med henholdsvis ler, planker og klinker, hvorpå slusevæggene byggedes. De blev lavet af mursten og beklædt med granit, sandsten og hollandske klinker. De 4,5 m høje egetræsporte i sluserne vejede hver ca. 10 t. Slusernes dimensioner var 35 x 7,8 m med en vanddybde på 2,5 m. (Til sammenligning er Kielerkanalens nye sluser 310 x 42 m med en dybde på 14 m). Over gennemsejlingsslusen var der en klapbro i hollansk stil, i Holtenau dog en drejebro og i Rendsborg én af hver slags.

Kanalen havde en bredde på 15,7 meter ved bunden og en dybde på lige over 3 meter. Kanalen blev indviet i 1784 og er et imponerende ingeniørarbejde for sin tid. Ejderkanalen var i brug frem til 1896, da Kielerkanalen blev taget i brug. Kanalen sparede mindre skibe undervejs fra Østersøen til Nordsøen for den farefulde færd nord om Skagen. 

For sejlskibe tog det med gunstig vind 4-5 dage at sejle igennem, hvorimod de senere dampskibe kun brugte 10-15 timer. Af og til måtte skibene stages frem eller - hvor der var anlagt trækstier - trækkes af heste eller mennesker. Ved alle sluser blev der bygget huse til slusemestrene, der flere steder også lejede heste ud. For at få lov til at sejle igennem, skulle der betales en række afgifter: Fyr-, tønde- og vagerpenge, bro- og slusepenge samt eventuelt lods- og trækpenge. Alligevel blev kanalen brugt af relativt mange. I 1805 sejlede 3.417 skibe igennem, og i 1872 var det 5.222, heraf 136 dampskibe.

En kilometer vest for byen Knoop er der bevaret en strækning på 2.200 meter af den oprindelige kanal. Den er opdæmmet mod Kielerkanalen og fører kun vand i den første halvdel. Ved en bugtning 1,8 km nordvest for Knoop findes endnu den lille Rathmannsdorfer Schleuse (sluse) med slusevogterens hus og hestestald. Det er et af de seks tidlige ingeniørarbejder, som regulerede kanalløbet til Rendsborg. Slusen er 35 m lang og 7,8 m bred. 12 km øst for Rendsborg, i Kluvensiek, findes en sluse fra 1782, bygget af teglsten. Klapbroens velbevarede støbejernsportaler fra 1849 stammer fra jernstøberiet Carlshütte i Rendsborg.

Litteratur:

Aage Rasch: Ejderkanalen. Skrifter, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Nr. 49. 

Gerd Stolz: Der alte Eiderkanal Schleswig-Holsteinischer Kanal. Verlag Boyens & Co., Heide in Holstein.