Gå til leksikonoversigt

Ejdersted

Steder

Halvøen Ejdersted består hovedsagelig af marsk. Yderst mod vest ved St. Peter-Ording, findes rester af gamle klitter og strandvolde. Midt gennem Ejdersted strækker en gammel strandvold sig med byerne Tating og Garding. Endvidere ligger landsbyen Witzwort på en tidligere strandvold.

Ejdersteds koge er bygget op omkring strandvoldene på Utholm imellem Evershop og Ejdersted. Her har nogle af de første bebyggelser været placeret. Udgravninger har vist, at der allerede omkring år 100 efter Kristus har boet mennesker.

De store stormfloder - især i 1362 og 1634 - har hærget voldsomt på Ejdersted. Koge er blevet oversvømmet, og landområder er forsvundet.

I 1362 åd Heverstrømmen sig nordfra igennem Ejderen, hvorved Ejdersted for en periode blev til en ø.

Karakteristisk for Ejdersted er den flade marsk med mange spredtliggende gårde, få landsbyer og de mange gamle og nye diger. Endevidere er Ejdersted karakteriseret ved de mange haubarger. Der findes stadig ca. 65 gårde af denne type.

For at aflaste digerne langs Ejderen i tilfælde af stormflod blev der i årene 1962-72 bygget et mægtigt dæmningsanlæg tværs over Ejderens munding - Eiderabdämmung. I dæmningen er indbygget en mindre kammersluse, så fiskere og lystsejlere stadig kan benytte Ejderen og bl.a. nå til byerne Tønning og Frederiksstad.

Desuden skal dæmningen sikre et optimalt afløb samt sørge for optimale besejlingsforhold, og dette giver problemer.

Både inden for og uden for dæmningen sander Ejderen mere til end tidligere. Dette søger man at modvirke ved kunstigt at holde en del af tidevandet tilbage for derefter at lukke det samlet ud med en større gennemstrømningshastighed, der så skal spule sejlrenderne fri. Udspulingen må dog ikke være for kraftig, idet den så kan underminere dæmningens fundament.

I forbindelse med Ejderdæmningen er der inddiget ca. 1200 ha tidligere forland - Kating Vad.

I 1975 begyndte man med kultiveringen. Omkring 350 ha blev udlagt som agerjord, der hovedsageligt tilsåedes med raps, vinterhvede og vinterbyg. Et lignende areal er tilplantet som den største sammenhængende blandingsskov i Nordfrisland.

Den østlige del af området friholdes til fåreavl. I denne del findes der også et stort fuglereservat, som kun må besøges med ledsager (kontaktes via Kurverwaltung, Tønning).

I området vest for Kating Priel påtænkes etableret et ferie- og rekreationsområde.