Gå til leksikonoversigt

Gerhard den Stridbare, død 1500, greve af Oldenburg-Delmenhorst

Personer

Greve af Oldenburg-Delmenhorst, bror til Christian 1. Da Christian i 1460 blev valgt til hertug i Slesvig og greve i Holsten, gav Gerhard og hans brødre afkald på arverettighederne til gengæld for store pengebeløb, som det øvrige holstenske ridderskab garanterede for. Men Christian 1. havde vanskeligheder med betalingen, og Gerhard greb til selvtægt ved at besætte byen Rendsborg for ad denne vej at skaffe sig forrentning af sit tilgodehavende hos broderen.

Dette satte skub i forhandlingerne og førte til, at Christian 1. i 1466 udnævnte Gerhard til rigsforstander i Hertugdømmerne med ret til at forvalte den gæld, Christian havde til Gerhard selv og hans brødre. I 1469 gik Christian 1. et skridt videre og overgav Gerhard Slesvig og Holsten som samlet pant for sin gæld. Dette satte det holstenske ridderskab sig imod ved et stort møde i Kiel i 1469 med deltagelse af alle de mest magtfulde familier: Rantzau, Sehested, Ahlefeldt, Pogwisch m.fl. Den endelige afgørelse faldt ved forhandlinger i sommeren 1470, hvor Christian 1. repræsenteredes ved sin dronning Dorothea, der gennemtrumfede en endelig aftale med Gerhard, som ridderskabet også kunne acceptere. 

I 1472 forsøgte Gerhard at genvinde magten ved et kup i Husum, men det mislykkedes.