Gå til leksikonoversigt

Grænseforeningen e.V.

Begreber

Grænseforening i Sydslesvig, oprettet den 1. april 1966. Foreningen blev oprettet i forlængelse af, at Grænseforeningen i Danmark havde fået testamenteret 84 ha jord i området omkring Alter Christian-Albrechts Koog i Nordfrisland af Wilhelmine og Gustav Conrau. Arealerne skulle forpagtes ud og overskuddet anvendes til dansk landbrugsfagligt arbejde i Sydslesvig og kaldes "De conrauske jorde".

Efter Gustav Conraus død i 1964 ville de tyske myndigheder ikke anerkende Grænseforeningen som almennyttig i henhold til tysk skattelovgivning. Der skulle derfor betales tysk skat af overskuddet, inden restbeløbet kunne anvendes til sit formål.

Løsningen blev oprettelsen af Grænseforeningen e.V. som godkendt almennyttig forening med hjemsted i Sydslesvig. Forkortelsen "e.V." står for "eingetragener Verein", som betyder "registreret forening". Første formand for foreningen blev Berthold Bahnsen. Umiddelbart efter stiftelsen blev der udarbejdet en "Überlassungsvertrag" mellem Grænseforeningen og Grænseforeningen e.V., hvorefter den sydslesvigske grænseforening overtog "De conrauske jorder", som idag udgør ca. 76 ha.

Efter oprettelsen af Grænseforeningen e.V. kunne foreningen årligt donere op mod 60.000 DM til dansk landbrugsfagligt arbejde i Sydslesvig under Fælleslandboforeningen.

Kilde: Finn Slumstrup: Et jordbundet mindretalsarbejde. Grænseforeningen e.V., Flensborg 2008.