Gå til leksikonoversigt

Grænselandet

Begreber

Uklart defineret område nord og syd for den dansk-tyske statsgrænse. Nord for grænsen vil man typisk henregne det tidligere Sønderjyllands amt til området, altså området op til kongeågrænsen, som var grænse mellem Danmark og Tyskland i perioden 1864-1920. Det kan diskuteres, om Ærø, som hørte til hertugdømmet Slesvig frem til 1864, er en del af grænselandet, ligesom det kan diskuteres, om "de otte sogne" syd for Kolding hører med.

Syd for grænsen vil man normalt henregne Sydslesvig til grænselandet, altså den sydlige del af hertugdømmet Slesvig, som i vest grænser op til Holsten ved Ejderen og i øst ved Kielerkanalen. Her kan man diskutere, om hertugdømmet Holsten hører med. Holsten hørte under det danske kongehus i perioden 1460 til 1864. Også Lauenborg, der ligger syd for Lübeck ned mod Elben og som kom under den danske konge som kompensation for tabet af Norge i 1814, kan diskuteres.

Grænselandet kan også defineres som Euroregion Sønderjylland-Schleswig, som blev oprettet i 1997 og som syd for krusågrænsen omfatter Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og nord for krusågrænsen Aabenraa kommune, Haderslev kommune, Sønderborg kommune og Tønder kommune. Denne definition tager dog ikke hensyn til historiske forhold. F.eks. omfatter Haderslev kommune områder nord for Kongeåen (Vejen), mens Kolding omfatter området omkring Christiansfeld, som altid har været en del af hertugdømmet Slesvig.