Gå til leksikonoversigt

Haddeby Kirke

Steder

Nutidens Haddeby Kirke over for den historiske Haddeby kro har ingen direkte relation til Ansgars Hedeby Kirke fra 800-tallets midte. Den er en senromansk kampesenskirke, som senere er blevet udbygget med munkesten og stammer fra fra tiden omkring 1200. Den blev opført som afløser for en ældre trækirke, hvoraf der er fundet stolpehuller, men heller ikke trækirken har direkte noget med Ansgar at gøre. Dertil er også den trods alt for ung. De intense arkæologiske udgravninger inden for og omkring Hedebys halvkredsvold har hidtil ikke ført til nogen materiel dokumentation for Ansgars kirke.

Den nuværende kirke indeholder bl.a. en bemærkelsesværdig korsfæstelsesgruppe fra omkring 1250 og en trefløjet, gotisk altertavle fra anden halvdel af 1400-tallet. På kirkegården findes danske krigergrave fra Slaget ved Slesvig den 23. april 1848 og træfningen ved Kongeshøj den 3. februar 1864.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.