Gå til leksikonoversigt

Jensen, Henry, 1907-1989, rektor for Duborg-Skolen

Personer

Henry Jensen var søn af træhandler O.C. Jensen i Randers. I 1933 blev han gift med gymnasielærer Anna Jensen, f. Jørgensen (13. marts 1905—26. februar 1999).

Henry Jensen tog studentereksamen fra Randers Statsskole i 1926 og blev cand.mag. med matematik som hovedfag i 1932. Det følgende år 1932-33 udførte han beregningsarbejde for Geodætisk Institut i København. 1933-34 lærer ved Haslev Gymnasium, og 1934-35 vikar på Herning Gymnasium. Han blev ansat som adjunkt i matematik på Tønder Statsskole i 1935, og efter 11 år her kom han i 1946 til Flensborg som rektor for Duborg-Skolen, hvor han blev i 16 år, indtil 1962.

I sin Flensborg-tid var Henry Jensen korpsrådsformand for Drengespejderkorpset i Sydslesvig 1947-1950. Han var formand for Dansk Lærerforening for Sydslesvig 1952-53.

I august 1962 tiltrådte Henry Jensen som rektor på statsskolen i sin fødeby Randers. Han fratrådte på grund af sygdom med udgangen af skoleåret 1969/70; han havde været sygemeldt fra 27. oktober 1969. Som pensionist boede han i Randers.

Henry Jensen huskes som en rar og omgængelig mand, men som rektor »noget usynlig«.  

Duborg-Skolens øvrige rektorer:
Andreas Hanssen
, 1921-1940
Bernhard Hansen
, 1941-1946
Knud Fanø, 1962-1989
Erik Jensen
, 1989-2003
Ebbe Rasmussen, 2003-